Vilde Gamst

Skribent

Skribent

Driver instagramkontoen @Fishfluencers og har en bachelorgrad i fiskeri- og havbruksvitenskap fra Norges Fiskerihøgskole.