Tora Systad Tyssen

Leiar i Fellesutvalget for Palestina

Skribent

Leiar i Fellesutvalget for Palestina, har ein mastergrad i Midtausten- og Nord-Afrika-studier frå UiO og arbeidde frivilleg som ledsager for Kirkens Nødhjelp i Palestina i 2013.

Artikler av Tora Systad Tyssen