Regine Folkman Rossnes

Skribent

Jobber som tekstforfatter, og opptrer blant annet med slampoesi på forskjellige arrangementer og arenaer rundt i Norge. Likestilling er et av temaene som opptar meg.