Orsolya Albert

Skribent

Skribent

Orsolya er 26 år og fullførte en mastergrad i Turismen og Globale flyktningstudier våren 2020. Hun jobber frivillig som koordinator i NGO’en Designere uden Grænser som arbeider med å minske mengdene klær som kastes i moteindustrien.