Natalie Harehjeld

Skribent

Samfunnsengasjert sosionom som liker å utforske og utfordre sosiale konsrtuskjoner, normer og forventninger.

Artikler av Natalie Harehjeld