Knut André Sande

Leder i Europeisk Ungdom

Skribent

Knut er leder av Europeisk Ungdom, og kommer fra Sandnes. Han har tidligere vært leder av Rogaland Europeisk Ungdom, sittet i internasjonalt utvalg og vært nestleder i sentralstyret, før han ble leder i 2017. Ved siden av politikken studerer Knut rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo.

Etter mange engasjerte år i Europa-saken har Knut en bred kunnskap om EU, med et sterkt fokus på klima & miljø, EUs globale rolle, Brexit og det europeiske demokratiet.