Knut A. Jacobsen

professor i religionsvitenskap ved Universitetet i Bergen

Skribent

Knut A. Jacobsen er professor i religionsvitenskap ved Universitetet i Bergen og forsker på religion i India. Han er forfatter av Pilgrimage in the Hindu Tradition (Routledge 2013) som omhandler hinduismens helligstedsideologi. Hans nyeste bok er Yoga in Modern Hinduism (Routledge 2018)

Artikler av Knut A. Jacobsen