Kari Hurum

Skribent

Prosjektleder Amnesty Norge region Midt. Feminist og menneskerettighetsforkjemper.