Ingeborg Skov Høye

Skribent

Skribent

Saksbehandler hos JURK (Juridisk Rådgivning for Kvinner). JURK er et uavhengig rettshjelptiltak som skal bidra til at alle kvinner er bevisste sin rettsstilling og til at likestilling praktiseres. Vi yter tilpasset hjelp til selvhjelp til alle som definerer seg som kvinner og som har et udekket rettshjelpsbehov, gjennom rettsinformasjon, rettspåvirkning og bistand i konkrete saker. Vi bistår i saker innenfor en rekke rettsområder av stor velferdsmessig betydning for kvinner, og uttaler oss på bakgrunn av de erfaringer vi har gjort oss gjennom dette arbeidet.