Gunhild Gjøsund Kleppen

Skribent

Jeg er juniorrådgiverne for barnekonsvensjonen i ungdommens rettighetsorgan (uro). Er 16 år og bor i Trondheim.