Greta Høvring

Skribent

Masterstudent i Gender studies ved Universitetet i Utrecht, Nederland. Brenner for likestilling, bærekraftig livsstil, asyl og integrering.