Elise Sandvik

Skribent

Elise Sandvik sitter i landsstyret til Press - Redd Barna Ungdom. Hun har lenge engasjert seg i ulike samfunnsproblemer og kroppspress blant unge, samt unges rett til å bli hørt har blitt hjertesakene hennes.