Arild Engelsen Ruud

Skribent

Professor i Sør-Asia-studier og forskningsleder ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk, Universitetet i Oslo