Anna Andersen

Skribent

Skribent

21 år og er snart ferdig med en bachelor i internasjonale studier og samfunnsøkonomi på UiO. I tillegg sitter jeg i klima- og miljøutvalget i Changemaker, hvor vi har hatt en høstkampanje om klimafinans.