Ane Opsahl Magnussen

Temaredaktør & del av flyt-frem teamet

Tematisk redaktør for Idenitet & Likestilling. Interessert i likestilling og miljø. Liker ikke urettferdighet.