Aleksander Blindheim

Skribent

- Å leve er en avansert ligning. Det er vanskelig. Da vet man at det er verdifullt.
- Politikk er den store familien, jeg har to barn og en kone. Jeg lærer mye av familiene mine.
- Filosofien er grunnleggende. Den er rammen for alt vi kan. Når jeg ikke kan mer så leser jeg litt filosofi. Litt.
- Inmortalis Dilectio.

Fra Bergen.