Medisiner

Vil det bli medisinmangel?

17. mars 2020

Tenk deg at du går til legen fordi du er syk og får beskjed om at det finnes en behandling men at Norge ikke har den medisinen lenger på grunn av medisinmangel. I noen tilfeller finnes det et alternativ som legen kan anbefale, men dersom det ikke finnes et alternativ kan det føre til at du ikke får behandlingen du trenger. I de siste årene har tilfellene av medisinmangel økt, i 2018 var det 684 tilfeller mens i 2019 var det 1200 tilfeller.

Hvordan kan medisinmangel oppstå?

Det finnes flere forhold som kan føre til medisinmangel. Den første er at medisin har en lang reisevei. En medisin kan for eksempel bli produsert i India eller Kina, før den blir fraktet til en fabrikk i Irland hvor det blir laget tabletter og væsker. Etter dette blir varene  sendt til Belgia hvor de blir ompakket og kjørt først til Danmark også til ulike sykehus og apotek i Norge. Dersom et land mangler en del kan det ha konsekvenser for produksjonen av medisinen. Eller så kan det oppstå brann i fabrikken som setter en stopper for produksjonen.

En annen årsak er at et land stopper parallelleksport, som Storbritannia har gjort med en rekke medisiner. Dette har konsekvenser og siden oktober 2019 har Norge sett en mangel av epipener, ifølge legemiddelverket vil dette vare til april 2020.

Hvordan kan det endres?

Et alternativ er at sykehus starter produksjon av medisiner. Men ettersom 80% av komponentene kommer fra Asia er det vanskelig å si om dette vil hjelpe. Ettersom de fleste epidemiene starter i Kina, som coronavirus, stopper både produksjon og eksport av komponenter. Kanskje burde Europa starte prosessen med å produsere medisiner selv? Egen produksjon av medisin vil sette en stopper for den avhengigheten vi ser av Kina og andre asiatiske land i dag. Det vil også åpne for muligheten til å senke priser på medisiner som ikke har noe konkurranse. Europeiske land kan fortsette å bytte medisiner de ikke bruker mot medisiner de trenger med hverandre, men på et tidspunkt vil de nok gå tom for medisiner og hva skjer når vi plutselig står der uten en rekke medisiner?