to venner sitter i en bil og ser på kamera

Viktigheten av å være et medmenneske

9. september 2019

Hvordan er vi som medmennesker i Norge egentlig? Hvordan møter vi hverandre i hverdagen?

Sosial opplæring i være medmenneske

For meg er det en sterk korrelasjon mellom  psykisk helse og graden av medmenneskelighet som vi treffer på. Enten det er kollektivt i samfunnet eller innad i våre egne individuelle nære relasjoner. Dette sier jeg fra min egen private erfaring med til tider dårlig mental helse og hvor jeg selv har blitt møtt og ikke blitt møtt med medmenneskelighet eller empati

Forskjellen mellom det ene og det andre har vært helt essensielt for hvor fort jeg  har kommet meg over de mentale utfordringer jeg har stått ovenfor, og ikke minst min egen opplevelse av å ha disse lidelsene og utfordringene. Det å få empati og medmenneskelighet er en lindring av lidelsen, mens det motsatte har vært en forverring av den.

Husk at et smil eller hei kan gjøre en forskjell

Viktigheten av dette syns jeg er fint presentert på plakater som pryder Oslos trikker. Ruter er de som ansvarlige for kollektivtrafikken i Oslo og Akershus og står bak plakatene og kampanjen.  «Camilla (ulike navn for hvert bilde) føler seg ensom. Hun er ikke alene om å ha det sånn. Husk at et smil eller hei kan gjøre en forskjell», står det på plakaten med portrettbilder av ulike mennesker.

«Herregud dette er jo såå Norge i et nøtteskall, her må kollektivselskapet faktisk oppfordre folk å si hei til hverandre», tenkte jeg første gang jeg såg plakatene.

Når du har en flerkulturell bakgrunn som det jeg har, hvor den delen av meg kommer fra en kultur hvor vi snakker mye med hverandre ognærmest graver oss inn i livene til hverandre.  Dette blir litt i kollisjon med den norske væremåten av å ikke snakke for mye, ikke si for mye, ikke være for mye.

Så for meg var det å se disse plakatene til å begynne med litt sånn «ærlig talt». Men etter å ha reflektert litt over saken og ikke minst også blitt påmint over hvor viktig dette er når man sliter med den psykiske  helsen så har jeg gått fra å himle med øynene til å heller bli glad av å se plakatene med oppfordringen om å være et medmenneske.

Jeg syns det er helt fantastisk at Ruter som selskap påtar seg litt av ansvaret for å drive sosial opplæring i det å være medmenneske.  For ansvaret som Ruter belyser ligger hos hver enkelt av oss. Vær et medmenneske, smil og si hei.

Vær et medmenneske

Jeg syns når det kommer til å være medmenneske så er det en enkel regel å følge;

  • Bry deg en gang for mye enn for lite.
  • Tør å spør: «hvordan går det egentlig med deg?» .
  • Tør å sett ord  på det du opplever.

Psykisk helse eller hvordan noen egentlig har det  er ikke alltid noe du kan se utenfra. Kanskje ser du og føler at noe ikke helt stemmer Ikke vent med å bry deg, ikke vent med være et medmenneske om du har muligheten. Dette er kanskje noe av det viktigste vi samlet sett kan gjøre for å skape et mer inkluderende og varmere samfunn, hvor alle føler at de tilhører.   Og ikke minst, være med på å skape et land hvor vi smiler og sier hei. Så husk å møt hverandre med anerkjennelse og medmenneskelighet, du vet aldri hvilken forskjell du faktisk utgjør hos noen andre når du utøver det.

Her kan du lese mer om hvordan Verdensdagen for selvmordsforebygging blir markert i år.

Her får du hjelp:

Mange kan hjelpe - både fastlege, helse sykepleier på skolen eller helsestasjonen, legevakt og kriseteam i kommunene

Her er noen telefonnumre du kan ringe for hjelp:

Legevakten på: 116 117 (ved behov for akutt hjelp)

Nødnummer : 113 (ved behov for akutt hjelp)

Mental Helse: 116 123

Røde Kors: 800 33 321

Kirkens SOS: 22 40 00 40