Kvinne som står med en arm opp i været med gul bakgrunn. Illustrasjonsbilde tatt av Miguel Bruna fra Unsplash

Vi må snakke mer om seksuelle overgrep

9. november 2019

Vi må snakke om temaet mer, vi må snakke om det høyt, vi må snakke om det ofte, vi må snakke om seksuelle overgrep. Vi må snakke om hele spekteret, fra «mindre alvorlige» seksuelle overgrep til de svært alvorlige. Alle aldre, alle kjønn og innenfor alle former for relasjoner.

Begrepsavklaring: vi må snakke mer om hva seksuelle overgrep er

Seksuelle overgrep er et paraplybegrep som omfatter flere former for overgrep. I juridisk sammenheng i Norge er det seksuell omgang, seksuell handling og seksuell krenkende atferd.

Seksuell krenkende atferd (straffeloven § 298) kan være verbale (seksuelle) krenkelser, slibrigheter eller blotting. Seksuell handling (straffeloven § 297) omfatter beføling av bryster, kjønnsorganer som er foretatt uten den annen parts samtykke. Sist har vi seksuell omgang (straffeloven § 291) som omfatter voldtekt, herunder vaginalt/anal samleie, samleielignende handlinger, masturbering og oral-genital kontakt. Straffeloven har også egne paragrafer for seksuelle overgrep mot barn og ved utnyttelse av stilling/avhengighetsforhold.

Kall en spade for en spade

Jeg har i mitt liv anmeldt to voldtekter, sakene ble henlagt, den ene nesten etter 1,5 år. Jeg har også anmeldt seksuell handling uten samtykke der det ble tatt ut siktelse og saken er juridisk ferdigbehandlet.

Saken er den at mennesker som begår seksuelle overgrep ikke nødvendigvis er onde, kalde, kalkulerende og psykisk syke mennesker. De gjør noe sykt, men er ikke nødvendigvis (p)syke.

Forskning viser at de fleste seksuelle overgrep skjer mellom mennesker som kjenner (til) hverandre. En kjæreste, i ekteskap, en date eller en venn. Mange som har utsatt noen for en slik handling kan i noen tilfelle tilstå at de gikk for langt og at de gjorde noe de ikke burde gjort. Derimot er det mange som ikke samtidig vil vedkjenne seg at de har begått en mulig straffbar handling, noe kriminelt. Begrep som seksuelle overgrep, voldtekt og overgriper er sterke og tydelige begreper.

Fordi tema seksuelle overgrep fortsatt er tabu, selv om det er så vanlig, så vil mange kun vedkjenne seg at de har gjort noe galt, men ikke lenger, for de er jo ikke «en sånn person».
Vi må belyse i langt større grad hvor vanlig, dessverre, relasjonelle seksuelle overgrep er. Vi skal ikke allmenngjøre seksuelle overgrep på en slik at måte at det fremstår som akseptabelt, tvert i mot.

For at de som utsetter andre for slike handlinger, intensjonelt eller ikke, skal kunne klare å ansvarlig-gjøre seg selv 100%, for skylden ligger kun hos overgriper, må vi snakke mer om seksuelle overgrep.

Vi må snakke mer om hva seksuelle overgrep  er og hvem som begår handlingene. En skal kalle en spade en spade og ikke et graveredskap.

De fleste ganger er det ikke en planlagt handling. Det skjer av en rekke årsaker, som at man ikke er oppmerksom, ikke vil være oppmerksom eller er for opptatt med sin egen kåthet. Ingenting av dette unnskylder handlingen, slett ikke.

Poenget er: gode folk kan begå meget krenkende handlinger, og de må selv forstå at det de faktisk har gjort er kriminelt.

Samfunnskonstruert skam

Skammen som ofte følger for en som er utsatt er en samfunnskonstruert skam. Skammen og opplevelsen rundt seksuelle overgrep er også påvirket av samfunnets definisjon av kjønnsroller, på en meget uheldig måte.

Menn blir også utsatt for seksuelle overgrep

Seksuelle overgrep mot menn må mer frem i lyset. For ja, menn blir også utsatt for overgrep av andre menn og kvinner. Jeg kjenner til en håndfull menn som har blitt utsatt for seksuelt overgrep i en eller annen form, men de har ikke vært klar over at det faktisk var et overgrep. "Jeg ville ikke, og jeg sa nei, men så fikk jeg bare høre at jeg er jo mann så jeg skal jo ha lyst", har jeg blitt fortalt av menn jeg kjenner. Kvinnene har i disse tilfellene likevel valgt å beføle penis, suge han eller selv forsøke å føre penis inn i skjeden. Jeg har i de tilfellene informert om at det faktisk er et overgrep og mange av dem har ikke innsett det før jeg har sagt det, ofte med følgende kommentar:

"Jeg tenkte at jeg bare måtte ta det fordi jeg er mann. Men du har rett, for jeg sa nei og hun gjøre det likevel". 

Mennene har verbalt og/eller via kroppsspråk uttrykt nei, men den andre personen velger å fortsette. Altså et overgrep. Det er alvorlig. Det er faktisk ikke slik at menn har lyst til enhver tid og det trenger de heller ikke. Ethvert menneske skal slippe å bli definert hvor mye eller lite de "er" et kjønn basert på sin seksuelle lyst.

Uavhengig av kjønn: ingen har rett på kroppen din, du har ikke rett på andre sin kropp. Dette gjelder selv om du har gjort noe med vedkommende før, eller om dere var i het omfavnelse bare timer tidligere.

Jeg anbefaler dere å se videoen "Tea consent" på You Tube .

«Victim blaming» er en stor del av problemet.

Det er varierende grunner til dette, og noen vet ikke engang at det er det de gjør. Følgende utsagn er alle en form for «victim blaming», eksemplene er tatt fra mitt eget liv:

"Hvis du ikke hadde blitt voldtatt, hadde du aldri anmeldt meg". Dette ble sagt av personen jeg anmeldte for seksuell handling uten samtykke. Jeg følte meg redusert til å «bli» voldtekten jeg ble utsatt for.  Det ble implisert at jeg anmelder i tide og utide og kun dersom noen ser på meg feil. Og: jo jeg hadde anmeldt uansett hvem personen hadde vært og uavhengig hvor mye jeg elsker vedkommende fordi jeg vet hva som er lov og ikke i seksuell kontekst. Jeg hadde forventet å selv bli anmeldt, dersom jeg hadde gjort noe lignende. Noen ting er det ikke rom for slingringsmonn og raushet i.

"Kunne du ikke se det på h*n?"

"Hvorfor tok du med h*n hjem så fort?" Dette nevnes kun dersom ting går dårlig. Tenk etter selv: når en one night stand eller sex på første date går bra, så er det ingen, etter min erfaring, som sier det. Men så snart et overgrep skjer, så blir det liksom feil?

"Hva skal du gjøre for å forhindre at det skjer igjen?", "Hva hadde du på deg?", "Hadde du drukket?", "Hvorfor gjorde du ikke motstand?", "Flørtet du?" eller "Hadde du lyst til å begynne med?". Listen kan bli lenger, men jeg stopper der.

Til deg som har blitt utsatt: Det er ikke din skyld, uansett.

Til deg som har begått en eller annen form for seksuelt overgrep:

Sannsynligvis er du et helt gjennomsnittlig godt menneske som resten av oss. Du er sannsynligvis ikke gal, men du gjorde noe veldig galt. Du planla nok ikke at det skulle skje, men det skjedde. Skylden ligger uansett hos deg og kun deg. Stå i det, ta ansvar.

Har du eller noen du kjenner opplevd voldtekt?
Her er en oversikt over ulike hjelpetilbud