En more holder jenten sin, Illustrasjon av Sunniva Eirin Sandvik

Den internasjonalle jentedagen: Vi formes alle av ord - la oss velge de riktige!

11. oktober 2020

Jeg husker spesielt godt én hendelse fra de første fransktimene på skolen. Vi skulle lære om adjektiv, og det første som ble sagt om jenter var at vi var “jolies”, eller “pene”, og at gutter var “forts”, altså “sterke”.  Jeg husker at jeg satt der, og ble så frustrert over at det måtte være sånn! Jeg skjønte ikke grunnen til at vi ikke kunne lære om et pent menneske, eller en sterk idrettsutøver. Jeg visste det ikke da, men dette handlet om noe mye større enn den fransktimen. Fordi ord er makt.

Gutt tøff, jente søt?

Forskning viser at vi ofte bruker ulike ord, når vi snakker til jenter og til gutter. Når vi snakker om gutter, brukes det ofte ord som “tøff” og “smart”, mens vi bruker “søt” og “snill” om jenter. Dette begynner fra før vi lærer å snakke, så hvordan kan det forventes at dette ikke skal påvirke selvbildet og identiteten vår? Uten at vi er klar over det, kan ordene vi bruker være med på å forsterke kjønnsstereotypier. Derfor krever vi en oppdatering i ordbøkene!

Utdaterte ordbøker

For å nå bærekraftsmålene, og spesielt mål nummer fem, som er å oppnå likestilling, må vi få opp tempo. Det er kun ti år til disse målene skal nås, men i denne farten vil det ta rundt 200 år før verden er reelt likestilt. Å la gamle normer påvirke hvordan dagens barn blir oppdratt, passer ikke inn på dagsordenen. Det er så viktig å tenke på hvordan man ordlegger seg, men selvfølgelig er det vanskelig når man ikke er klar over at vi har et diskriminerende språk. Verden må bevege seg fremover, og da må forlagene med!

I dagens ordbøker, er det i all hovedsak tekster av mannlige forfattere som brukes som eksempler. Vi ønsker ikke å ta bort norsk kulturarv- og historie ved å fjerne alle klassikerne, men vi vil få inn sitater fra moderne litteratur og fra kvinnelige forfattere. Vi vil ha kjønnsnøytrale eksempler, som ikke er undertrykkende og støtende. For eksempel, er dette skrevet under ordet snill.

hun [er] snil og villig til hvad det skal være  (Henrik Ibsen Bygmester Solness 27 1892)

Når til og med ordbøkene bruker utdaterte definisjoner, og sitater fra 1800-tallet for å beskrive jenter og gutter, hvordan skal vi klare å løsrive oss fra stereotypiske holdninger? Skal vi bare akseptere at vi, og fremtidige generasjoner, skal lære at kun ett kjønn kan ha visse egenskaper? Nei!

Så, kjære forlag, vær så snill, beveg dere inn i 2020. Jeg er veldig opptatt av at vi jobber for en mer likestilt verden, og da trenger vi dere med på laget! Dere har en makt som kan brukes til å hjelpe å fremme, eller hemme, likestilling. For Norge, og verden, holdes tilbake når jenter holdes tilbake.