Older lady reading a newspaper

Uken som gikk: kort oppsummert

20. oktober 2019

Hold deg selv oppdatert via vår oppsummering av; verden, miljø, likestilling, helse og Norge.

Verden

Skoler og butikker fortsatt stengt i Kashmir - 70 dager etter India fjernet regionens autonomi
I begynnelsen av august i år fjernet den indiske regjeringen en flere tiår gammel lov om en viss grad av autonomi i Kashmir. Skoler og butikker i regionen har siden det operert med svært begrensede åpningstider i protest, melder Al Jazeera.Skribent og barnevernspedagog Usman Ali Khan har tidligere skrevet et innlegg på Flyt Frem om situasjonen i Kashmir.

Opposisjonen ønsker gjenvalg etter angivelig brudd på fredsavtale i Mosambik

Sittende president Felipe Nyusi og Frelimo-partiet gikk av med seieren i tirsdagens valg i Mosambik. Opposisjonspartiet Renamo ønsker at valget skal annulleres og gjennomføres på nytt. Det har vært borgerkrig mellom de to grupperingene siden slutten av 1970-tallet, frem til en fredsavtale ble inngått i august i år. Renamo anklager nå Frelimo for å ha brutt fredsavtalen i valginnspurten. Dette skriver Al Jazeera.

Store protester i både Barcelona og London

I storbyen Barcelona har store folkemengder deltatt i demonstrasjoner hele uka. Protestantene ønsker at regionen Catalonia skal bli uavhengig fra Spania. Demonstrasjonene startet da politikere fra den katalanske regionalforsamlingen, som forsøkte å erklære uavhengighet fra Spania i 2017, ble dømt i spansk høyesterett på tirsdag. I løpet av uka har opptøyene ført til voldelige sammenstøt mellom demonstranter og politiet, melder The Guardian.

I dag skriver The Guardian at også i London har titusenvis av mennesker tatt til gatene for å demonstrere både for og imot Brexit. Demonstrasjonene har sammenheng med at det britiske parlamentet skal stemme over det siste forslaget til skilsmisseavtale mellom Storbritannia og EU.

Donald Trump innfører sanksjoner mot Tyrkia, hvor 50 amerikanske atomvåpen ligger oppbevart

I forrige ukes oppsummering skrev Flyt Frem om de tyrkiske angrepene på Nord-Syria som fulgte etter amerikanske myndigheter besluttet å trekke sine styrker ut av områdene. Denne uka har president Trump annonsert økonomiske sanksjoner mot Tyrkia som straff for angrepene. Han har samtidig bekreftet at USA har 50 atomvåpen i Tyrkia. Situasjonen er analysert i New York Times.

Miljø

Med praktisk støtte kan risprodusenter halvere sitt utslipp av drivhusgasser

Informasjonskampanjen Verdens beste nyheter melder denne uka at risbønder verden over kan halvere utslippet av kraftige drivhusgasser ved å drenere rismarkene én gang tidlig i sesongen og så tilføre oksygen. Tiltaket er enkelt, men krever at lokale bønder organiserer seg og planlegger sammen. Forskeren bak løsningen mener bøndene bør få støtte til disse tiltakene, ettersom reduserte utslipp ikke bare vil gagne dem lokalt, men ha global effekt.

Helse

Nytt statsbudsjett skal styrke fastlegeordningen

Tidligere i høst viste en evaluering av fastlegeordningen at 10 prosent av fastlegene ønsker å slutte i jobben grunnet for stort arbeidspress. Bare 9% av medisinstudentene i landet oppga at de ønsker å bli fastleger. Nå skriver Helse- og omsorgsdepartementet at statsbudsjettet 2020 legger opp til en styrking av ordningen for å unngå økning i fastlegemangelen.

Likestilling og identitet

Kvinnelige kandidater trues ut av politikken i Colombia

Observatører rapporterer om at kvinnelige kandidater trues med fysisk og seksuell vold i forbindelse med lokale valg, skriver Al Jazeera. En kvinnelig politisk kandidat i byen Cauca ble drept forrige måned. Observatører og forskere mener drapet skyldes at kandidaten satte spørsmålstegn ved de stramme og skjeve kjønnsrollene, kjent som “machismo” i Latin-Amerika.

Norge

Arbeidsgiver dømt til ett års betinget fengsel for å ha ansatt ureturnerbare asylsøkere

Rogalendingen Arne Viste mener at å nekte asylsøkere uten lovlig opphold i Norge å arbeide er et brudd på Grunnlovens § 110. I paragrafen står det at myndighetene “skal legge forholdene til rette for at ethvert arbeidsdyktig menneske kan tjene til livets opphold ved arbeid eller næring”.

Derfor valgte han å ansette ureturnerbare asylsøkere i sitt bemanningsfirma, Plog AS, på tross av at dette er forbudt utlendingsloven.

Etter ansettelsen har han i lengre tid selv forsøkt å bli anmeldt for forholdet, slik at spørsmålet kunne prøves i retten. Til slutt ble han tiltalt for å ha ansatt 29 personer uten oppholdstillatelse. Denne uka ble han dømt til fengsel for forholdet, melder NRK. Saken har også blitt dekket av Washington Post.