Illustrasjonsbilde av mann som står å ser på en vegg med aviser tatt av Filip Mishevski fra Unsplash

Uken som gikk: kort oppsummert: uke 19

10. mai 2020

Hold deg oppdatert via vår oppsummering av utvalgte nyheter og oppdateringer om verden, miljø, likestilling og identitet, helse og Norge.

Verden

IS angriper mer i Irak
IS militante ledet et koordinert angrep som drepte 10 Irakiske paramilitære medlemmer 1.mai skriver TIME. Sammenlignet med tidligere måneder har IS-angrep i Irak økt siden april, skriver Aljazeera.

Avskogingen av Brasils regnskog har økt under pandemien
Koronapandemien har store konsekvenser for regnskogen i Brasil melder BBC. Det er færre politifolk som kontrollere regnskogen, og dermed har nedhuggingen av regnskogen økt. Det er også mer ulovlig hogst og ulovlige gruver dypt inni regnskogen. Dette har igjen påvirket de som bor i skogen. De klarer ikke å forhindre nedhuggingen alene.

Gasslekkasje i India har tok flere liv
En gasslekkasje i en kjemifabrikk øst i India har så langt tatt livet av 11 personer, dyr og mange er innlagt på sykehuset. Gassen har spredd seg i en radius på 3 km, og gjort folk både i byen Visakhapatnam og nærliggende tettsteder syke melder The Guardian.

Hatprat øker under koronapandemien og det må stoppes sier FN
Det er en økning av hatprat, fremmedfrykt, skremselspropaganda og scapegoating under coronavirus pandemien sier FN. “Anti-utlending sentiment har økt kraftig online og ute i gatene, antisemittisk konspirasjonsteorier og anti-muslimske angrep har skjedd” sa FNs generalsekretær Antonio Guterres fredag. Migranter og flyktninger har blitt fremstilt som kilde for viruset og har også blitt nektet medisinsk hjelp rapporterer AP. Politiske ledere er oppfordret til å vise solidaritet med alle folk, og utdanningsinstitusjoner ble oppfordret til å fokusere på digital kompetanse, skriver AP News. Media har også blitt bedt om å ta en aktiv rolle i å fjerne innhold som bidrar til å spre hat.

Miljø

Australia oppgraderer tidevannskraft, og håper på å bruke mindre kull
Australia jobber med å kunne utnytte bølger og tidevannet sitt mer ved å oppgradere fornybar energi brukt for bølger og tidevann skriver CNN. Tidevannskraft kan være med på å redusere bruken av kull, og disse turbinene kan også brukes i roligere vann, slik som i elver, og ikke nødvendigvis kun der det er sterk strøm eller tidevann.

Helse

COVID-19 responsen må sikre tilgang til likeverdig helsehjelp til alle, uansett funksjonsevner
FN oppfordrer myndigheter verden over om å tilrettelegge for helsehjelp og COVID-19 responsen til behovene til personer med nedsatte funksjonsevner, skriver The Manila Times.  Selv under vanlige omstendigheter har personer med nedsatte funksjonsevner mindre tilgang til utdanning, helsehjelp og inntektsmuligheter sier FNs generalsekretær Antonio Guterres. “Pandemien øker disse ulikhetene, og skaper nye trusler”, sier Guterres. “Vi må garantere like rettigheter til helsehjelp og livreddende prosedyrer for personer med nedsatt funksjonsevne i pandemien”.

Likestilling og identitet

Oljeutvinning, urfolk og sexslaveri henger sammen i Alberta, Canada
Sexslaveri, oljeutvinning og drap på urfolkskvinner i Canada er fortsatt et stort problem. Al Jazeera beskriver hvordan organisasjoner som jobber for urfolkskvinner, deres rettigheter, også er en del av det å bekjempe sexslaveri og hvordan forholdene er for folk som bor i områder av store oljeutvinninger i Alberta, Canada.

«Husmannsskole» i Sierra Leone skal få ned voldtektstallet i landet
I Sierra Leone, kan gifte menn gå på skole for å lære seg hvordan de ikke skal slå og voldta sin kone og hvordan få mer husfred. All Africa skriver at det er rundt 40 slike skoler i landet, og at de er med på å forandre mentalitet om at det er ok å slå og voldta sin kone, noe som er sett på som en konsekvens av borgerkrigen i landet fra 1991-2002. Presidenten Mada Bio erklærte i 2019 at voldtekt var et nasjonalt problem.

Norge

Skolene åpner igjen
I morgen, mandag 11.mai åpner skolene igjen. Skolene har frist til onsdag til å få alle på skolen, likevel blir det ikke en normal skoledag. Aftenposten forteller om en ny skolehverdag preget av mye uteskole, mindre klasser, og en del hjemmeundervisning. Skolene må selv lage et opplegg som passer deres areal og skole, dermed må rektorene bli kreative for å blant annet hindre klasser over 20 elever.

Positive nyheter

Mikroorganismer kan forhindre at malariamyggene får malaria
BBC melder om at forskere har funnet en mikroorganisme som forhindrer at malariamyggene blir infisert med malaria, og at de dermed ikke kan spre malaria til mennesker. Hvis myggen ikke er infisert med malaria, kan den heller ikke infisere menneskene den biter.