mann leser avisen

Uken som gikk: kort oppsummert

25. april 2020

Hold deg oppdatert via vår oppsummering av utvalgte nyheter og oppdateringer om verden, miljø, likestilling og identitet, helse og Norge.

Verden

Verden står i fare for en global matkrise: “Istedenfor koronaviruset, så er det sult som kommer til å drepe oss”.
Verden har aldri hatt en sult nød som nå sier eksperter, skriver New York Times. Antall personer som står overfor akutt sult kan doble seg til 265 millioner mennesker ved utgangen av 2020 ifølge Verdens Matvareprogramm (WFP).

Mann drept under protester mot mangmangel og økte matpriser i Venuezuela
En 29 år gammel mann ble skutt to ganger i hodet da flere som protesterte mot mangel på mat og bensin plyndret butikker i den sørlige byen Upata ifølge rettighetsgruppen The Venezuelan Observatory of Social Conflict. Frutrasjonen har økt i landet etter 6 uker i en koronakarantene som har forverret en økonomisk krise skriver New York Times.

Iran har sendt opp sin første militære satelitt i verdensrommet skriver AlJazeera

Økte militære aksjoner mot bevæpnede grupper i Vest Afrika, FN ber om at siville beskyttes Det har vært en økning i militære aksjoner mot bevæpnede grupper i Sahel og Tsjadsjø området. Siden 29 mars har tusenvis av mennesker flyktet fra hjemmene og landsbyene sine hver dag. Dette fordi sikkerhetsstyrker fra Niger, Tsjad, Nigeria og Kamerun har startet en militær crackdown mot bevæpnede grupper i grenseregionen hvor det har vært flere angrep mot sivile og nasjonale militærstyrker, skriver UN News. FNs høykommissær for flyktninger ber om at alle beskytter sivile i området, skriver UN News.

Demokratiske valg forsinket grunnet COVID-19
Koronapandemien har forsinket og utsatt valg rundt om i verden, skriver TIME. Blant annet har lokalvalg i Storbritannia og parlimentarisk valg i Etiopia blitt usatt. Mens i USA har 16 stater utsatt primærvalg, rapporterer TIME.

Miljø

Klimasaksmål blir plenumssak i Høyesterett i Norge For å stoppe den norske stat for oljeletingen har Greenpeace og Natur og Ungdom har stevnet staten. Miljøvernorganisajonene tapte i to rettinstanser. Ankeinstansen har nå besluttet at saken skal behandles av Høyesterett som plenumssak, skriver Aftenposten.

Helse

FN frykter at flere marganaliserte barn ikke skal få immuniseringsvaksiner på grunn av Korona pandemien Flere million barn står i fare for å gå glipp av livreddende vaksiner mot polio, meslinger og difteri på grunn av forstyrrelser i immuniseringsprogrammer på grunn av COVID-19 skriver UN News.

Likestilling og identitet

Demonstrasjon i Polen mot en av Europas strengeste abortlovgivning Demonstranter tok til bilene og brøyt landest lockdown for å protestere mot lovendringer som kan gjøre en av Europas strengeste abortlovgivning enda strengere, rapporterer CNN. Noen var også på sykkel iført helsvart og masker for å protestere mot et lovforslag som kan forby abort dersom det er fosteravvik. Dette er en av de få situasjonene hvor det fortsatt er lov å ta abort i Polen, skriver CNN.

Norge

12.640 utlendinger har ikke samme rettigheter som andre arbeidstakere ved permittering Utlendinger, som kommer fra land utenfor EØS-området, som kom til Norge fordi de har en kompetanse som trengs i landet har ikke samme rettigheter som andre arbeidstakere ved permittering, skriver NRK. Disse personene har begrensninger i oppholdstillatelsen under utlendingsforskriften § 6-1. Det vil si at de er låst til en bestemt arbeidsgiver eller bestemt yrke gjennom oppholdstilltalsen. Derfor kan de ikke ta andre jobber og de blir da av NAV ikke ansett som «reelle arbeidssøkere». De har da heller ikke rett på dagpenger, skriver NRK.

Positive nyheter

Svarte bier, som var tenkt utryddet i Storbritannia kommer tilbake, delvis takket være to flyktningedrevne bie prosjekter skriver Positive News