Illustrasjonsbilde av en eldre mann som sitter å leser avisen på en mursteinkant tatt av Aalok Atreya fra Unsplash

Uken som gikk: kort oppsummert, uke 13

29. mars 2020

Hold deg oppdatert via vår oppsummering av utvalgte nyheter og oppdateringer om verden, miljø, likestilling og identitet, helse og Norge.

Verden

Usbekistan ender statsløshet for 50,000 personer
Landet hvor rundt 97,346 personer er dokumentert som statløse har vedtatt lovendring som gjør at 50,000 personer ikke lengre er statløse i landet. Lovendringen ble signert av President Shavkat Mirziyoyev fredag 20.mars som blir en del av statsborgerloven, trer i kraft 1.april skriver UN News. Da får personer som er registert som statsløse og fikk permanent opphold i landet før 1.janaur 1995 statsborgerskap. “Statsløshet i landet og rundt i regionen er stort sett et resultat av oppløsningen av Soviet unionen i 1991 og dannelsen av nye land, noe som gjorde flere hundre tusen personer i Sentral Asia statsløse”, skriver UN News.

Krigen fortsetter i Yemen
Fem år etter at en koaliasjon av arabiske land, ledet av Saudi Arabia, startet en militær innblanding mot Houthi rebellene i Yemen, strammer Houthi rebellene grepet i nord i landet, skriver Aljazeera. Les mer om krigen i Yemen her.

Frykter sult vil ta livet av folk før koronaviruset i India
India er i en 21-dager lang lockdown for å hindre spredningen av koronaviruset. For millioner av mennesker som jobber som dagliglønnstakere betyr dette at de nå står i fare for å ikke motta noe lønn de neste tre ukene. “Sjansen er at noen av de kommer til å gå tom for mat i løpet av de neste få dagene”, skriver BBC.

Aktivister drept i Colombia, drapsgrupper utnytter Korona lockdown
Flere aktivister drept i Colombia etter at lokale karantine tiltak ble implementert i landet. “Marco Rivadeneira, en høyt profilert aktivist, var drept i sørlige Putumayo provinsen, Ángel Ovidio Quintero ble skutt i den vestlige Antioquia regionen, og Ivo Humberto Bracamonte ble drept ved grensen til Venezuela, rapporterer The Guardian. Lokale organisasjoner og aktivister advarer at flere aktivister kan bli drept når landet tirsdag 24.mars fikk nasjonal lockdown som skal vare i 19 dager. “Colombia er ett av de farligste landene i verden for aktivister og samfunnsledere, som ofte får problemer med bevæpnede grupper som kjemper for territorie”, skriver The Guardian.

Miljø

FN rapport setter vann på kartet som viktig løsning for å redusere klimaendringene 
På Verdens vann dag, lanserte FN rapporten 2020 UN World Water Development Report. I rapporten som er laget av the UN Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) i samarbeid UN-Water kommer det frem at vi må endre måten vi bruker og gjennbruker vann ressursene for å redusere påvirkningene og driverne av klimaendringene, skriver UN News. Rapporten gir beslutningstakere kunnskap og verktøy for å lage bærekraftig vann politikk. “Ordet vann er sjelden nevnt i internasjonale klima-avtaler, selv om vann spiller en nøkkelrolle i utfordringer som mat sikkerhet, energi produksjon, økonomisk utvikling og fattigdomsredusering, sier Audrey Azoulay, direktør i UNESCO  til UN News.

Helse

Over 660 706 personer er smittet av coronaviruset og 30 653 har dødd på verdensbasis ifølge NRK sin oversikt.

Likestilling og identitet

Risiko for kjønnsbasert vold øker under kriser som pandemier
Påbudte lockdowns for å redusere spredning av koronaviruset holder personer som opplever vold i hjemmet fanget i hjemmet sammen med overgriperen, isolert fra personer og ressursene som kan hjelpe de, skriver TIME. “Teknikkene vi bruker for å beskytte folk fra viruset, kan påvirke ofre for vold i hjemmet, sier Anita Bhatia, vise admin-direktør i UN WOMEN til TIME. “Mens vi absolutt støtter at det er et behov for å følge tiltak som sosial distansering og isolering, så annerkjenner vi også at dette gir en mulighet for misbrukere å bruke mer vold”, fortsetter Bhatia.

Norge

FN og Redd Barna reagerer sterkt på omstridt lovforslag fra regjeringen
Regjeringen vil lovfeste omstridt omsorgsordning for unge asylsøkere mellom 15 og 18 år, skriver NRK. Ordningen hvor unge asylsøkere mellom 15 og 18 år ikke får samme omsorgstilbud som andre barn har blitt kritistert i flere år. Barnevernet står for omsorgsansvaret for barn under 15 år som kommer alene som asylsøker. De over 15 år mottar omsorgstjenester fra Utlendingsdirektoratet (UDI).

Det er en usaklig forskjellsbehandling av barn er måten seksjonsleder i Redd Barna Thale Skybak beskriver situasjonen til NRK. “Alt fra FNs barnekomité, torturkomité og menneskerettighetskomité har gitt Norge kritikk for at omsorgstilbud til denne gruppen barn og unge ikke er godt nok”, sier Skybak til NRK.

Positive nyheter

Den sentral afrikanske republikk kriminaliserer rekruttering og bruk av barn i konflikt.
Adopteringen av koden for beskyttelse av barn (Child Protection Code) er et steg i arbeidet for å styrke beskyttelse av barn i landet.  Det blir understreket at barn som har bånd til væpnede grupper skal først og fremst bli ansett som offer, skriver UN News.