Kvinne leser avisen

Uken som gikk: kort oppsummert, uke 5

1. februar 2020

Hold deg oppdatert med vår oppsummering av utvalgte nyheter om verden, miljø, likestilling og identitet, helse og Norge.

Verden

Etiopia, Egypt og Sudan nærmer seg avtale om demning i Nilen

Utenriksministre fra Etiopia, Egypt og Sudan erklærer at de har kommet til enighet om en plan for oppdemming og drift av demningen Etiopia bygger i Nilen, melder Al Jazeera.

Demningen har fått navnet Grand Ethiopian Renessance Dam (GERD), da etioperne håper at dens enorme produksjon av elektrisitet skal bli et vendepunkt i landets økonomi og bety endring i levestandard for alle landets innbyggere.

Egypt, på sin side, er bekymret for hva demningen vil bety for dem. Egypterne er avhengige av Nilen til 90% av sitt vannforbruk, og jo kortere tid etioperne vil bruke på å fylle demningen - desto mer av Egypts jordbruksareale vil bli til ørken. Interessekonflikten har medført politisk spenning mellom landene helt siden Etiopia startet byggingen i 2010. 

Trumps fredsplan for Midtøsten møter protester fra palestinere

Denne uka la USAs president Donald Trump, sammen med Israels statsminister Benjamin Netanyahu, frem en fredsplan for Midtøsten. Selv kaller Trump den for “århundrets avtale”, mens kritikere mener forslaget er mer egnet til å skape uro enn fred, da det oppfattes som partisk til fordel for israelerne. Blant annet innebærer planen at Israel får beholde bosettinger som FNs sikkerhetsråd har slått fast er i strid med folkeretten. Blant palestinere har planen utløst store protester. Palestinernes statsminister Mohammed Shtayyeh uttalte at det hele egentlig er et forsøk på å redde de to statslederne fra deres juridiske og politiske problemer, skriver NRK. Trump er for tiden stilt for riksrett, og Netanyahu er anklaget for korrupsjon.

Lavere dødstall i Middelhavet betyr ikke bedre forhold for migranter

I januar i år har 70 mennesker omkommet i forsøket på å nå Europa over Middelhavet. Det er det laveste tallet siden 2014, men menneskerettsorganisasjoner advarer mot å tolke dette som positiv utvikling. Den mest brukte ruten over Middelhavet til Europa går fra Libya, hvor migranter fortsatt utsettes for stor fare og grove menneskerettsbrudd. Årets tall viser også en økning i antall omkomne på ruten fra Tyrkia til Hellas. Al Jazeera skriver at 63 av de 70 omkomne mistet livet sitt på ruten fra Tyrkia, hvor verdens største migrantpopulasjon befinner seg. Samtidig planlegger Hellas å bygge et flytende gjerde gjennom Egeerhavet for å hindre migrantene i å nå landet, skriver Euronews.

Miljø

Miljødirektoratet legger frem forslag til klimatiltak

Miljødirektoratet har utredet hvordan Norge skal nå regjeringens mål om å kutte CO2-utslippene med 45% innen år 2030. I “Klimakur 2030” har de denne uka lagt frem råd om hvordan det bør gjøres. NRK gir en oversikt over de ti mest effektive tiltakene, som er:1. Erstatte rødt kjøtt med planter og fisk i kostholdet

2. Øke bruken av avansert biodrivstoff i veitransporten

3. Nye biler bør være el-biler

4. Blande avansert biodrivstoff i avgiftsfri diesel

5. Fange og lagre karbon fra avfallsforbrenning

6. Bygg- og anleggsmaskiner bør gå på strøm

7. Kaste (og også dermed produsere) mindre mat

8. Ferjer bør gå på strøm eller hydrogen

9. Sette krav til bruk av avansert biodrivstoff i skipsfarten

10. Bedre planlagt lastebiltransport

Helse

Verdens helseorganisasjon erklærer coronaviruset som internasjonal folkehelsekrise

Over 250 av 11700 mennesker smittet av det nye coronaviruset i Kina har omkommet, viser tall nyhetskanalen Al Jazeera har publisert. Viruset, som gir luftveisinfeksjoner, ble denne uka erklært som internasjonal folkehelsekrise av Verdens helseorganisasjon (WHO). Erklæringen innebærer at organisasjonen tar ledelsen og gir formelle anbefalinger i det internasjonale arbeidet mot videre spredning, skriver Folkehelseinstituttet.

Likestilling og identitet

Høyesterettssaker gir pekepinn på hvilke kommentarer på nett som kan rammes av straffebudet om hatefulle ytringer

Høyesterett har kommet med to avgjørelser som omhandler ytringer på Facebook. Den ene saken er med på å tegne opp grensa mellom religionskritikk og straffbar hets mot trossamfunn, mens den andre gir pekepinn på strafferammene for grove krenkelser med referanse til hudfarge og etnisitet, skriver NRK.

Norge

Prosjekt for å oppdage vold og overgrep mot barnehagebarn startet denne uka

Med midler fra Stine Sofies stifelse startet Bodø kommune denne uka prosjektet som skal gi barnehageansatte bedre kompetanse på å oppdage vold og overgrep mot barn. Målet er at alle barnehagebarn på sikt skal få et eget verneombud, samt at finansieringen skal over på statsbudsjettet. Dette melder NRK.