person i gul drakt leser avisen

Uken som gikk: kort oppsummert, uke 30

25. juli 2020

Hold deg oppdatert via vår oppsummering av utvalgte nyheter og oppdateringer om verden, miljø, likestilling og identitet, helse og Norge.

Verden

Thailandske studenter leder masseprotest mot diktatur ved Thailands Democracy Monument i Bangkok

Studentgruppen Free Youth Movement arrangerte en offentlig demonstrasjon på Democracy Monument hvor flere tusen møtte opp for å protestere mot regjeringen hvor de etterlyser oppløsning av parlamentet og konstitusjonelle endringer, og for myndighetene å slutte å trakassere borgere som utøver sin ytringsfrihet skriver Global Voices. Studentgruppen har gitt regjeringen to uker til å svare på deres krav, før de vil eskalere sin aktivitet.

Liberiske fiskesamfunn stiller opp mot kinesiske fisketråler

Ankomsten av seks kinesiske fisketråler i Monrovia, Liberia, forrige måned, har vekket forargelse blant landets småskala kanofiskere. Disse trålerne er i stand til å fange 12.000 tonn fisk i året, som er omtrent det dobbelte av Liberias bærekraftige fangst av viktige arter, som lokale fiskere er avhengige av for sitt levebrød skriver Global voices.

Brexit forhandlingene fortsetter

Storbritannia og EU har sagt de fortsatt er et stykke unna å nå en handelsavtale etter Brexit trådde i kraft 31 januar tidligere i år skriver BBC. EUs hovedforhandler Michel Barnier sa at en avtale så usannsynlig ut før fristen 31.desember 2020, gitt Storbritannias stilling til fiskerettigheter og konkurranseregler. Storbritannia har utelukket å forlenge desember fristen for å komme til en avtale.

Pandemien har stor innvirkning på FNs bærekraftsmål

Pandemien tilbakestiller tiår med utvikling framgang, og gjør oppnåelsen av FNs 17 bærekraftsmål mer utfordrende enn allerede antatt, i henhold til FNs nye rapport  "The Sustainable Development Goals Report 2020". Anslagsvis 71 millioner mennesker forventes å skyves tilbake til ekstrem fattigdom i 2020, den første økningen i global fattigdom siden 1998.

Ledere i EU er enige om finansiell plan for gjenoppretting etter covid-19

EUs ledere ble enige om langtidsbudsjettet fra 2021 - 2027 i tilleg til gjenopprettings fond på 1,8 trillion euro. Dette har som mål å forhindre en historisk økonomisk nedgang ved å ta til seg nye tiltak som til slutt kunne utdype blokkens økonomiske integrasjon. Italia og Spania forventes å være hovedmottakerne. Det er den største felleslånet EU noen gang har avtalt skriver skriver BBC.

Miljø

Det har aldri før blitt målt så lite havis i Arktis i juli som i 2020

Og nordsjøruten ser ut til å være nesten åpen. National Snow and Ice Data Center (NSIDC) i USA måler havisnivået daglig, forskerne mener dette føyer seg inn i utviklingen de har sett de siste årene, og tror utviklingen vil fortsette skriver NRK.

Avskoging har avtatt, men det er fortsatt grunn til bekymring

Rundt 178 millioner hektar skog har gått tapt over hele verden de siste tre tiårene, men til tross for dette har tapsraten falt betydelig i løpet av denne perioden, avslører FNs mat- og jordbruksorganisasjon (FAO) i sin nye rapport. FAOs visedirektør Maria Helena Semedo understreker at vi må styrke arbeidet med å stoppe avskoging for å frigjøre skogens fulle potensiale i å bidra til bærekraftig matproduksjon, fattigdomsbekjempelse, matsikkerhet, bevaring av biologisk mangfold og klimaendringer til UN news.

Identitet og Likestilling

IBM stopper støtten av ansiktsgjenkjenning systemer

IBM, et av verdens største datamaskinvare selskaper, har tatt en beslutning i å forlate markedsføringen av ansiktsgjenkjenning programvare, et system som blir argumentert til å forverre diskriminering. Dette som en følge av Black Lives Matter protestene hvor selskapet ønsker å respektere det etiske spørsmålene rundt systemet skriver globalvoices.org

Amazon, Google og Wish fjerner nynazistiske produkter

Etter en undersøkelse fra BBC Click fjernet plattformene nynazistiske og høyreekstremistiske produkter som blir solgt på plattformene skriver BBC.

Helse

Verdens Helseorganisasjon (WHO): Pandemiens bølge drives av noen få land

Ti land er ansvarlige for to tredjedeler av verdens koronavirus-tilfeller. USA, Brasil og og India utgjør halvparten av alle tilfeller globalt. WHO oppfordret ledere til å engasjere sine innbyggere i kampen mot pandemien ifølge UN news.

I et foredrag for Nelson Mandela-stiftelsen, som ble holdt på nettet, sa FNs generalsekretær António Guterres at pandemien hadde avslørt, som en røntgen, "brudd i det skjøre skjelettet til samfunnene vi har bygget. (...) det avslører feil og usannheter overalt: løgnen om at frie markeder kan levere helsetjenester for alle; skjønnlitteraturen om at ulønnet omsorgsarbeid ikke er arbeid; villfarelsen om at vi lever i en post-rasistisk verden; myten om at vi alle er i samme båt."

Norge

Lavere inntekter for norske feriedestinasjoner sommeren 2020

Til tross for stor pågang med norske turister rundt om i Norge er det rapportert lavere inntekter ved feriedestinasjonene i landet skriver Aftenposten. Utenlandske gjester står vanligvis for 8 millioner reisedøgn i Norge i juli og august sier Reiselivsdirektør Bente Holm i Visit Norway til Aftenposten, et tall nordmenn ikke kan fylle.

Storbritannia og Norge vil starte handelssamtaler i løpet av de kommende ukene

Dette i et forsøk på å minimere forstyrrelser og tapt virksomhet etter at Storbritannia forlater EUs indre marked i slutten av 2020 skriver Euractive.

Positive nyheter

Portugal vil stoppe bruken av kull to år før planen

Portugal fremmer nedleggelsen av sine kullkraftverk med to år, fra 2023 til 2021. Landet hadde allerede fremskyndet utfasingen av kull fra 2030 til 2023 skriver Euractive. Det portugisiske energiforbruket EDP har uttalt at avgjørelsen er tatt på grunnlag av de fallende kostnadene for fornybar energi og de økende kostnadene for CO2-forurensningstillatelser på EUs karbonmarked som betydde at utsiktene for levedyktigheten til kullanlegg har gått drastisk ned.

Fornybar energi ble i år EUs hovedkilde for strøm for første gang

Dette er grunnet nedgangen fra kullbruk i EU og økningen på 11% av fornybar energi som resulterer i at fornybar energi (40%) overstiger fossilt brensel (34%) som hovedkilde for strøm i EU for første gang ifølge tenketanken Ember.