Illustrasjonsbilde tatt av Mercedes Mehling fra Unsplash

Ikke bare en fest, vi trenger Pride: Transfolk sine erfaringer er en av grunnene

3. juli 2020

Det er mange ting å skrive om i forbindelse med Pride, både om folkefesten, og frihetsfølelsen som så mange av oss lengter etter å kjenne fordi det ikke er sånn hverdagen vår er. Eller hvor langt vi har kommet i et historisk perspektiv, og hva som fortsatt mangler. Eller kanskje hvordan ting er nå i dag, om statistikk og levd erfaring. Uansett vinkel, kommer vi ikke unna levd erfaring.

Vi liker å pryde oss med å være likestilte, at diskriminering ikke skjer her, og at alle er aksepterte for de de er. Om samfunnet virkelig var likestilt, da hadde vi hatt et veldig annerledes samfunn enn sånn det er nå.

Skeive har det jevnt over dårligere enn personer som er heterofile og cis (cis: de som identifiserer seg med kjønnet de ble tildelt ved fødselen), og det er et resultat av kolonialisme og patriarkatet.

Vi ser stadig mediadebatter rundt transfolk

Personer som faller utenfor mann-kvinne binæren, er som regel fullstendig oversett og glemt, og sådan presset inn i en bås som ikke passer. Transkvinner blir fremstilt som ciskvinners verste fiende, som predatoriske og voldelige, og transmenn infantiliseres og fratas kroppslig autonomi.

Vi ser dette fra mange ulike hold, som transfobiske radikalfeminister, kjendiser på Twitter, personer i helsevesenet, og politikere, for å nevne noen. Dette medvirker til det sosiale presset rundt normer, og ødelegger den mentale helsen til de av oss som bryter normene rundt kjønn. Det bidrar også til å rettferdiggjøre ekstreme holdninger, som fører til trakassering, vold, overgrep, og i verste fall drap.

Pride er fortsatt en demonstrasjon

Pride startet som et opprør, mot politi og politikk, mot maktstrukturene i samfunnet og de som opprettholdt dem. Selv om Pride for mange ser ut som en fest, er det fortsatt en demonstrasjon, et opprør mot maktstrukturene som fremdeles hindrer mange av oss å leve som oss selv, uten frykt for trakassering, vold og overgrep. Kjønn og seksualitet er en del av identitetene til folk. Ikke alle kjenner like stor tilhørighet som andre til det, akkurat som med andre deler av identiteten.

Vi i Skeiv Ungdom jobber aktivt for de av oss som faller utenfor heteronormen og/eller cisnormen. Vi jobber sosialt og politisk, for mangfold, og mot diskriminering, for at skeive ungdommer skal kunne leve gode liv, uten å møte fordommer for identiten sin.