En eldre dame smiler

Til lykke med lykkedagen!

18. mars 2020

20 Mars har FN stadfestet som den internasjonale lykkedagen. Dette er for å anerkjenne viktigheten av lykke i alle menneskers liv rundt om i verden. I forbindelse med bærekraftsmålene som er: Få slutt på fattigdom, redusere ulikheter og beskyttelse av planeten vår, så anses lykke og trivsel som en viktig konsekvens av å få disse målene oppfylt.

Mindset: Å være lykkelig

Jeg leste et sitat en gang at lykke og det å være lykkelig er et valg. Ingenting gjør deg lykkelig så fremt du ikke bestemmer deg selv for å være lykkelig. Ingen mennesker kan gjøre deg lykkelig før du selv bestemmer deg for å være lykkelig. Din egen lykke vil ikke komme til deg—men den vil komme fra deg. Og dette syntes jeg var et ganske inspirerende perspektiv  å ha i forhold til det å være lykkelig.

Din egen lykke vil ikke komme til deg—men den vil komme fra deg.

Vi har som oftest, ihvertfall har jeg, hatt til tider en tendens til å ofte tenke at “om jeg får den jobben, da blir jeg lykkelig», «om jeg kjøper det plagget eller de klærne, da blir jeg lykkelig», om jeg gjør ditt eller om jeg gjør datt – ja da vil jeg bli lykkelig. Men sannheten er jo at det er ikke slik at det er sakens essens eller målet i seg selv som gjør oss lykkelig, det er vår egen holdning til egen lykke som gjør oss lykkelige. Det er vår egen holdning som kan enten innskrenke oss eller åpne oss for muligheten til å oppleve lykke i den form vi selv ønsker.

Noe vi glemmer ofte er at: Vi kan alltid velge. Her og nå, akkurat der hvor du er i livet ditt kan du velge å fokusere på lykke. Og vi kan faktisk selv definere hva denne lykken skal være. Det finnes ikke ett fasitsvar på hva lykke er. For det trenger ikke å være sånn at det å være lykkelig er det samme som å smile bredt hver bidige dag mens du plystrer i gjennom livet med roseblader til. For alle vet at livet ikke er en dans på roser, men vi skaper det idealet om lykke som en standard for oss selv. Og vi ender ofte opp med å føle oss mindreverdige eller utilstrekkelige om vi ikke når denne standarden.

Lykke er et valg og du kan til enhver tid velge å se de små tingene som bringer glede og du kan selv velge å definere hva lykke skal være for deg.

I praksis – hva  kan du gjøre for å bli lykkelig?

Hvis perspektivet ovenfor er helt nytt for deg så frykt ikke, jeg vil gjerne gi deg to praktiske tilnærminger for hvordan du selv kan finne din egen lykke og definisjon på lykke.

Takknemlighet

Ifølge Levebevist.no kan det å vise takknemlighet øke velvære. En av mange studier rundt takknemlighet viser til at det å være bevisst på takknemlighet har langvarig og positiv virkning i hjernen, spesielt i den prefrontale delen av hjernen som vi ofte bruker når vi skal ta beslutninger eller tilnærme oss læring.

Av personlig erfaring mener jeg at det å bli mer bevisst på takknemlighet gir deg over tid en bedre mental helse i tillegg. Fordi du trener deg selv opp til å ha et bevisst perspektiv av å ha tilstrekkelighet istedenfor mangel av noe.

Å skrive ned daglig 1-3 ting du er takknemlig for er en fin start. Jeg liker å starte hver dag med å takke for den nye dagen jeg befinner meg i. Så enkelt og grunnleggende, men det gjør at jeg får en positiv tanke i hodet allerede fra morgen av.

Hva enn du er takknemlig for, skriv det ned, si det høyt eller del det med noen. Det vil ha ringvirkninger og du vil også se at livet er fylt av mange små gleder som du ellers kanskje ikke ville ha et bevisst forhold til. Jeg begynte med denne lille rutinen på bunnen av en tung depresjon og det har gitt meg uendelig mye.

Gjør deg selv litt glad hver dag

Vi har satt noen samfunnsnormer som er positive, men også innskrenkende for oss selv som individer. Dette med at lørdagsgodt er kun for helgene, eller et godt måltid kan vi bare unne oss en gang i ny og ne eller til søndagen. Vi har en tendens til å tenke at vi må vente med det som er bra eller godt.

Min oppfordring er å gjøre noe bra/godt for deg selv hver dag. Småting. For meg handler det om å tenne fine lys i hjemmet, det handler om å unne meg en bit av litt finere sjokolade hver dag, og det å faktisk nyte en god kopp kaffe i ro hver morgen.

Dette er alle små ting som gjør meg lykkelig hver dag. Her står du åpen til å finne ut av hva dine ting kan være. Kanskje du kan kjøpe deg noen myke gode sokker du kan bruke hver dag? Hva med å kjøpe deg en god te som du kan drikke hver dag om du liker det? Eller kanskje blir du lykkelig av å se et rent kjøkken på morgenen?

Dette med lykke trenger ikke å være noe dyrt eller stort prosjekt. Små gjøremål kan gi en fin effekt av lykke.

Oppfordring

Det finnes uendelige måter å bli lykkelig på, ofte handler det også om å være tilfreds med hvor du er, hva du har og hvem du er. Rett å slett å si at dette er godt nok. Og det å samtidig trene seg selv til å se ting i et litt annet perspektiv enn hva man kanskje har gjort før. Lykke er som nevnt ikke noe som trenger å være av ekstreme dimensjoner eller kun knyttet til spesielle øyeblikk i livet. Jeg oppfordrer deg til å tenke igjennom hvilken lykke øyeblikk du kan bli mer bevisst på og gjøre mer av akkurat det som gjør deg glad. Hver dag. Det fortjener du!

Om du føler du trenger noen å snakke med kan du kontakte en av disse: