En hånd med Pride-flagg

Selv ikke i 2021 er det enkelt å være skeiv og kristen i Norge

17. juni 2021

Hvordan er det å være LHBT med kristen bakgrunn i Norge? Det spørs hvem du spør! Snakker vi kristen som i døpt, konfirmert og julaftenkristen, eller snakker vi kristen som i bedehusland hvor livet er sentrert rundt menighetsaktiviteter?

Selv har jeg bakgrunn fra det som kalles pinsekarismatiske menigheter – såkalte frimenigheter som har en ganske ulik uttrykksmåte og stil enn Den norske kirke. Kommer du fra en slik type menighet er det ikke så enkelt å være LHBT-person – selv ikke i 2021!

Likekjønnet samliv - en synd?

I disse menighetene blir likekjønnet samliv omtalt som «synd» og uforenlig med kristenliv, basert på en tolkning av noen få vers i Bibelen. Konklusjonen er at dersom du ikke er heterofil forventes det at du skal leve alene, uten noen form for romantisk eller seksuell relasjon.

I 2019 ble Skeivt kristent nettverk etablert for å fortelle (spesielt unge) mennesker at det er fullt mulig å være kristen og tro på Jesus selv om du er LHBT og ønsker å dele livet ditt med en av samme kjønn.

Vi tror at bibelversene som brukes til å fordømme skeive må tolkes og leses i lys av sin samtid på samme måte som vi gjør med boka forøvrig, og at det det snakkes om ikke kan sammenlignes med det vi omtaler som trofast forpliktende samliv mellom to likeverdige parter.

Skeiv i en frikirkelig menighet

La meg så få si noe om frikirkelige menigheter: Det er i svært stor grad et trygt og godt fellesskap hvor man ofte har sine beste venner og sine nærmeste fortrolige –  som en kjærlig og sammensveiset storfamilie. Det er gjerne mange sosiale sammenkomster, og et samhold og en omsorg man sjeldent finner andre steder. Frikirkelig menighetsliv er i stor grad basert på frivillig aktivitet, og alle oppfordres til å delta aktivt med ulike oppgaver. Der er sannsynligvis mange aktiviteter flere dager i uka, og store deler av livet leves derfor i nettopp dette fellesskapet.

Å være kristen og LHBT i frikirkelig menighet, derimot, betyr gjerne ett av følgende:

1) Du er en del av menigheten, men skjuler hvem du innerst inne er. Du bærer på en hemmelighet, undertrykker følelser og later som for alle dine nære i frykt for hva som skjer dersom du er ærlig. I frykt for hva du vil miste av relasjoner og fellesskap. Du vet at så lenge du fortsetter å late som får du fortsatt være aktiv (f.eks. undervise kids, spille i lovsangsband, lede møter osv.).

2) Du er en del av menigheten, og du har fortalt noen få at du er skeiv, men det blir fortsatt sett på som innafor siden du er singel. Noen ber til Vårherre for din legning og tenker at du fremdeles kan «bli heterofil». Du får fortsatt delta med ulike lederoppgaver som før, siden det å være skeiv ikke er synd i seg selv.

3) Du er åpen om at du er LHBT, og du får deg kjæreste. Du blir fortalt at du lever feil, og med mindre du velger å ta avstand fra «livsstilen» din, så må du trekke deg fra dine ansvarsoppgaver. Det blir sagt at du fortsatt er SÅ velkommen, bare at du ikke lenger kan tjenestegjøre.

Du tenker kanskje en stund at det er greit – du kan fortsatt joine og henge – det er jo tross alt stedet hvor du alltid har hørt til.

Etter en stund merker du at samtalene virker unaturlige. Ingen spør deg hvordan det går med kjæresten din, og ingen spør hvilke planer dere har for sommeren: Ingen gleder seg over din kjærlighet!

Prat ender opp som overflatisk smalltalk, og hvor enn du går så er det i følge med et digert pattedyr med snabel. Det kjennes kunstig å møte de du tidligere sto nært, og det tar ikke lang tid før du innser at menigheten ikke lenger har plass til deg: Du kan ikke være deg selv i et miljø som ikke anerkjenner deg som du er.

Dette er svært ødeleggende, spesielt for sårbare unge mennesker. De fleste velger etterhvert å ta avstand fra både menigheten og menneskene de elsker fordi det oppleves for krevende å være i et miljø hvor man ikke blir godtatt og anerkjent som hele seg.

Hvordan pastorer kan stå tause og se på alle som faller utenfor er for meg et mysterium, all den tid Jesus sjøl var inkluderingsministeren over alle.

I Skeivt kristent nettverk jobber vi for at menighetsledere skal forstå hva utenforskap på grunn av seksuell identitet og/eller kjønnsidentitet gjør med mennesker.  Samtidig tilbyr vi et nettverk for de som trenger det, fordi vi tror tilhørighet er et grunnleggende behov hos oss alle.

Inntil den dagen vårt fellesskap er overflødig vil vi bruke stemmen vår til å tale for inkludering, og for friheten til å tro selv om man er skeiv! #ikkelanoentafradegtroen

Happy Pride Month!