Bilde av FNs bærekraftsmål

På jobb: 10 tips for å bidra til bærekraftsmålene

2. mars 2019

FNs bærekraftsmål er the mother of all to do-lists. Eller som FN offisielt kaller det: «Verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030». Det er ikke så greit å vite hvordan man skal bidra til noe slikt – verken som privatperson eller i arbeidslivet. Kanskje er det meninga at vi skal overlate disse goalsa til Erna & Co? Vel, jeg sjekka med fasiten. Det skal vi altså ikke.

Litt bakgrunnsinfo

Fasiten jeg refererer til er Amina Mohammed (Deputy Secretary General AKA nestlederen i FN). Under foredraget hennes i Oslo sommeren 2018 var det spesielt åtte ord som gjorde inntrykk på meg der jeg satt star struck i salen:

«Our biggest challenge is the globalization of indifference»

Ordene utmerket seg fordi jeg visste at jeg hadde vært indifferent til verdens utvikling. Rett og slett fordi det virket helt uoppnåelig at jeg kunne bidra nevneverdig. Nyhetsbildet ga ingen samkjørte deadlines, deloppgaver eller indikatorer for måloppnåelse. FNs bærekraftsmål gir oss derimot disse verktøyene og er det nærmeste vi kommer voksenverdens lekseplan. Denne åpenbaringen gjorde at jeg skapte Instagram-kontoen @baerekraftsreisen. Der gir jeg tips til hvordan vi kan bidra til å nå de 169 delmålene i FNs bærekraftsmål. Noen av tipsene deler jeg nedenfor og handler om hvordan vi kan bidra i jobbsammenheng:

10 bærekraftstips til jobb

Mål 5: Likestilling mellom kjønnene, delmål 5.5: «Sikre kvinner fullstendig og reell deltakelse og like muligheter til ledende stillinger på alle nivåer i beslutningsprosessene i det politiske, økonomiske og offentlige liv.»

 • Anbefal dyktige kvinner til ledende stillinger – både direkte og til headhuntere, avdelingsledere og andre beslutningstakere i ansettelsesprosessen
 • Oppfordre arbeidsplassen din til benytte faglig anerkjente metoder for ansettelser. Slik reduseres sannsynligheten for at bevisste og ubevisste fordommer påvirker prosessen
 • Kjenn dine ubevisste kjønnsfordommer. For eksempel ved å lese den nye boken «Hun Spanderer: Fordommene du ikke visste du hadde»

Mål 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst, delmål 8.5: «Innen 2030 oppnå full og produktiv sysselsetting og anstendig arbeid for kvinner og menn, deriblant ungdom og personer med nedsatt funksjonsevne, og oppnå lik lønn for likt arbeid.» Delmål 8.6: «Innen 2020 betydelig redusere andelen unge som verken er i arbeid, under utdanning eller opplæring.»

 • Internship til unge/personer med nedsatt funksjonsevne. Husk at mange verdsetter ikke-monetære kompensasjoner som kan kombineres med lønn (eks. mentor)
 • Signaliser til ledelse/HR/verneombud/fagforbund: Du ønsker transparens i lønnssystemet og krever lik lønn for likt arbeid
 • Er du arbeidsgiver? Ha et gjennomtenkt system for lønn og bonus som tåler dagens lys. Lik lønn for likt arbeid er en selvfølge.

Mål 12: Ansvarlig forbruk og produksjon. Delmål 12.3: Innen 2030 halvere andelen matsvinn per innbygger på verdensbasis, både i detaljhandel og blant forbrukere (…). Delmål 12.6: «Stimulere selskaper, særlig store og flernasjonale selskaper, til å innføre bærekraftige arbeidsmetoder og integrere informasjon om bærekraft i sine rapporteringsrutiner.»

 • Overskuddsmat fra kantine/arrangement? Reduser matsvinn ved å la ansatte gjester få/kjøpe mat til reduserte priser før den kastes
 • Jevnlig overskuddsmat? Inngå avtale med Too Good To Go
 • Vurder mulighet for å donere overskuddsmat (eks. Kirkens Bymisjon)
 • Be om miljøsertifisering fra leverandører, eller i det minste transparens i deres miljøpåvirkning
 • OBS: Sjekk Mattilsynets reglement

Flere tips? @baerekraftsreisen på Instagram