Illustrasjonsbilde tatt av Johannes Plenio fra Unsplash

Norges viktigste ben har benskjørhet; er tiden inne for et grønt skifte?

28. april 2020

Dagens politikere sitter med et enormt ansvar. Vi er inne i en krise, og måten de håndterer denne krisen på vil forme samfunnet i flere tiår fremover.

Sykdomsspredningen satt opp mot helsevesenets kapasitet er indikatorer på hvor god jobb politikerne gjør. Men i tillegg til håndteringen av smitte har dagens politikere også makten til å forme fremtiden vår. Som Yuval Harari så fint sa det: «Å være statsminister i 2021 vil være som å komme til en fest etter at den er ferdig. Alt du kan gjøre er å vaske de skitne tallerkenene».

Det er nå, når krisepakker utformes at politikerne har en helt unik makt og et stort ansvar. Politikerne skal i tiden fremover bestemme hvilke selskap og bransjer som får livreddende førstehjelp og hvilke som går konkurs. Fremtidens samfunnsbilde bygges i dag, av våre folkevalgte.

Det er oljeavhengigheten som er trusselen, ikke investeringskuttene

I disse tider er det mange bedrifter som frykter at fremtidens økonomi vil ramme dem hardt. Monica Bjørkmann, styreleder i Norsk Olje og Gass, maler et skrekkbilde av norsk økonomisk fremtid basert på investeringskutt i oljesektoren. Men faktumet er at det ikke er investeringskuttene, men oljeavhengigheten som er trusselen.

I motsetning til Bjørkmann ser jeg det som en selvfølge at investeringen i norsk oljeproduksjon minker i årene fremover for å skjerme den norske økonomien. Norsk økonomi er som i de fleste andre land hardt rammet av korona-krisen. Likevel gav oljeavhengigheten i økonomien oss et ekstra slag i magen da Saudi-Arabia og Russland startet en priskrig i mars som førte til et stup i oljeprisen, som igjen førte til et stup i den norske økonomien.

I tillegg til at norsk økonomi står i fare hver gang det er uro mellom verdens oljeprodusenter gjør tendensene i energimarkedet videre investeringer i olje risikabelt. DNV GL har estimert at verdens oljeforbruk når sin topp innen de neste fem årene. Etter dette vil oljeetterspørselen gradvis synke. Med tanke på at mange av investeringene i olje og gass først fører til inntekter om 5-10 år er det på høy tid å kutte i disse investeringene.

Håper for en investering i et grønt skifte

Hvis vi går tilbake til politikerne er det nå deres oppgave å sørge for å investere i en fremtid hvor vi har flere bein å stå på, og unngå å investere i en fremtid hvor vi lener oss mer på det ene beinet med benskjørhet.

I de kommende ukene vil det dukke opp diskusjoner om krisepakker og skattelettelse til oljenæringen på stortinget. La oss håpe utfallet blir en investering i et grønt skifte, og ikke at staten nok en gang tar på seg risikoen for en utrygg næring.

Heldigvis er gode investeringer for klima, folkehelsen og bærekraft i verden også gode investeringer for langsiktig og trygg økonomi. Med vår kompetanse innen offshore og kunnskap innen marinteknologi og havbruk har vi gode muligheter til å bli verdensledende innen flere bærekraftige næringer. Havvind og bærekraftig havbruk kan bli noen av de mange stabile beina norsk økonomi skal stå på i fremtiden.

La oss løfte blikket og investere i det som er bra for Norge på lang sikt.