Foto av en globus. Illustrasjonsbilde tatt av Kyle Glenn fra Unsplash

Noen grunnprinsipper for innvandringsdebatten

22. oktober 2019

Det er viktig med god debatt, men som fast lytter av Politisk kvarter og Dagsnytt 18, er det et par ting jeg synes går igjen i akkurat innvandringsdebatten, som jeg gjerne bare skulle jeg ha plukket ut en gang for alle. Dette fordi det er feil, eller drar debatten i en lite konstruktiv retning. Eller rett og slett bruker argumenter vi alle er enige om, for å hevde sin sak.

La oss først bare la være å diskutere ting vi alle er enige om:

Innvandrere må lære seg norsk

Det er vi alle enige om. Det er ikke et politisk vinnende argument du kan bruke fordi andre partier er uenige med deg, det mener vi alle sammen. Ferdig snakket.

Ingen vil ha åpne grenser

Når antallet flyktninger og asylsøkere vi skal ta imot diskuteres, kommer ofte det paritet i debatten med strengest innvandringspolitikk med uttalelsen: «Men vi kan ikke ha åpne grenser» eller «Vi kan ikke slippe inn alle som kommer og banker på døren vår».

Ingen av de store partiene i Norge i dag er for åpne landegrenser eller sier at vi skal ta imot alle verdens flyktninger. Det er ikke et alternativ i debatten. Det setter et feil premiss å bruke dette som argument for sin sak.

Vi må hjelpe dem der de er

Ja, det må vi, selvfølgelig, og det gjør vi. Det betyr ikke at vi ikke skal hjelpe de som er her. Det er et urimelig premiss i debatten at man setter dette opp mot hverandre som at vi ikke kan hjelpe folk her, for vi må hjelpe de der. Noen ganger snakker vi om hvordan vi best skal hjelpe dem der, andre ganger snakker vi om hvordan vi best kan hjelpe dem her.

Det hadde selvfølge vært best for alle, om vi kunne løse de virkelig store konfliktene og krigene i verden, så færre mennesker trengte å flykte, men frem til vi klarer det:

Vi må forholde oss til at asylsøkere også er her, av flere grunner, men også på grunn av et viktig grunnprinsipp som vi også kan være enige om:

Å søke asyl er en menneskerett

FNs verdenserklæring for menneskerettigheters artikkel 14: Enhver har rett til i andre land å søke og ta imot beskyttelse mot forfølgelse.

To andre begreper som kan være greit å vite hva er i debatten:

Det er forskjell på kvoteflyktninger og asylsøkere

Flere politikere i debatter bruker begrepene kvoteflyktninger og asylsøkere feil.
En kvoteflyktning er en flykning som ikke kan få opphold i det landet personen oppholder seg i som flyktning, og som heller ikke kan reise tilbake til hjemlandet sitt. Derfor blir personen overført til et tredje land.

Kvoteflyktninger er et antall flykninger Norge avtaler å ta imot med FN. FN har allerede gitt personen status som flykning, før de kommer til Norge.

En asylsøker er en person som ankommer et Norge uten på forhånd å være anerkjent som flykning og søker beskyttelse. Bakgrunnen for søknaden om asyl begrunnes oftest med politiske, etniske og religiøse årsaker.

Vær så god, kjør debatt.