Demonstrasjon mot NATO

NATO, en hjernedød allianse?

17. desember 2019

I det siste har NATO vært mye diskutert ettersom den franske presidenten definerte NATO-alliansen som en “hjernedød allianse”. Denne kommentaren var blant annet rettet mot USA sitt valg om å trekke tilbake tropper i Syria uten å varsle resten av NATO. Ifølge Macron må EU, i stedet for å være avhengig av USA, begynne å tenke på seg selv som en strategisk og geopolitisk maktfaktor. Macron ønsker derfor å etablere et europeisk forsvarsfellesskap, litt som Pleven-planen i 1950. Dette var en plan som som var en fransk idé, og som ble signert av flere land, men som deretter ble avslått av Frankrike selv.

Uttalelsene til Macron  skapte splittelser under NATO sitt toppmøte i London nylig. Ytterlige splittelser ble skapt av en video hvor Canadas, Nederlands, Storbritannias og Frankrikes ledere gjør narr av en unevnt person, men hvor det ikke er vanskelig å gjette seg til at det er Donald Trump de snakker om. Trump har tidligere kritisert blant annet Canada for å ikke betale nok penger til NATO. Erna Solberg har selv kommentert splittelsen og mener at NATO sine utfordringer er politiske, og sammenligner dette med pingpong-diplomati. NATO må samles og innse at medlemsland kan ha forskjellige syn, og dette kan kun løses ved å diskutere problemet sammen og ikke ved å skape overskrifter i mediene, sier Solberg.

Det kommer vel ikke som et sjokk at Trump ønsker at de allierte skal betale mer og mener at USA betaler for mye til NATO. I 2014 ble medlemslandene enig om å øke egne forsvarsutgifter til 2% av sine respektive bruttonasjonalprodukt innen 2024. Så langt har kun 9 av de 29 medlemsland klart å øke til 2%. Mens Norge ligger på 1,8%, bidrar USA med 3,4%.


Ifølge New Yorker Magazine er planen at Tyskland skal øke sine forsvarsutgifter og få det til å se ut som de begynte med dette i 2016 slik at Trump ikke gir opp NATO. Ved å manipulere Trump på denne måten vil han få sin vilje og tro at han har vunnet. I likhet med Macron har Trump gått rundt og kalt NATO en utdatert allianse og ønsker å trekke USA ut, men det at noen andre enn ham sa at alliansen var hjernedød fornærmet Trump.