Mann som taler inn i en mikrofon

Når friheten blir til en ufrihet

4. september 2020

Må det være en historisk tragedie for at samfunnet skal skjønne at friheten til den ene parten resulterer i at motparten mister sin?

Dersom ofrene hadde hatt jødisk bakgrunn og de skyldige en tysk opprinnelse, ville demonstrasjonene i Bergen sentrum blitt delegitimert og synliggjort som direkte farlig og truende for det norske mangfoldet. Dessverre blir den samme hatretorikken og betingelsesløse rasismen møtt med fullstendig åpenhet idet en anti-muslimsk organisasjon foretar plassen. Dette fordi de ikke er betinget en historie eller stigma som kan konkurrere mot ytringsfrihetens grenser.

Grensen, som etter denne begivenheten, virker å kunne eksistere på bekostning av både likeverdighet og medmenneskelighet.

Svært mange har engasjert seg og gitt uttrykk for sin mening om SIAN sin demonstrasjon, og store andeler av disse påpeker ytringsfrihetens fundamentale betydning i en slik sammenheng. Å uttrykke og ha forskjellige meninger er avgjørende for at samfunnet skal kunne fungere. Likevel glemmer disse beundrerne av ytringsfriheten hvordan denne friheten også forankrer retten til å være og identifisere seg slik man vil, og hvordan den på rettmessig og bokstavelig måte da også omfavner friheten til å være muslim. Nettopp det disse SIAN-demonstrantene taler mot.

For mange var 22. juli en oppvekker som slo ring rundt de viktige og sentrale verdiene som holder samfunnet stående. Verdier som mangfold, omsorg og ikke minst kjærlighet ble forstått som grunnleggende for samfunnets overlevelse. Da var det ikke lenger bare uskyldige ytringer og ord, men en grunnløs oppsamling av hat og uvitenhet som fikk slå rot i et fellesskap som aldri hadde kjent denne smerten tidligere. Hvorfor har vi ikke lært av denne hendelsen? Hvorfor er vi redde for å si ifra når ting er ugreit? At rasistiske og fordomsfulle mennesker også i dag får fritt spillerom til å spre sitt hat beviser hvordan ytringsfrihetens grenseløshet legitimerer diskriminering og rasisme, som vi ellers ville holdt avstand til.

Derfor er regler og sanksjoner avgjørende for at vi skal kunne leve ilag. Vi har et moralsk og sosialt ansvar for å etablere trygghet og forutsigbarhet for alle samfunnsborgere.

En rettferdiggjøring av ytringsfriheten i en sak som denne kan bidra til å konstruere idéer om den som grenseløs, og da kan denne såkalte friheten bli til en ufrihet. Noe vi ikke kan akseptere.

Dersom friheten til å ytre seg går på bekostning av noen andres frihet til å være, er ikke ytringsfriheten lenger legitim.

Vi kan derfor spørre oss selv: Hadde vi latt en nazistisk virksomhet få mobilisere og demonstrere på norske gater i dag? Hadde vi rettferdiggjort jødehatet med ytringsfriheten?Dersom svaret er nei, ser jeg ikke logikken eller rasjonaliteten i å akseptere SIANS ”fredelige” opptøyer i dette tilfellet heller.

Det er når friheten til å ytre blir å være uten grenser at denne friheten utvikler seg til en ufrihet.