En mann og en kvinne som poserer

MedHum-aksjonen 2020

27. august 2020

“A child, not a mother, not a father” står det på genserne fra årets MedHum-aksjon. Et barn, ikke en forelder. En selvfølgelighet, tenker du kanskje - og det burde det også være. Dessverre er det ikke slik for alle.

I Malawi mangler fem av seks ungdommer tilgang til moderne prevensjonsmidler og én av tre jenter blir gravide i tenårene. Dette fører til at ungdom blir voksne alt for tidlig, og uønskede graviditeter fører ofte til at mor og/eller far må avslutte skolegangen for tidlig. Unge mennesker fortjener muligheter - de fortjener å kunne drømme om å bli det de vil. Derfor er det viktig å sikre dem rettigheter og helsehjelp - både for å kunne forebygge god seksuell og reproduktiv helse, og å hjelpe og støtte dem som har blitt uplanlagt gravide.

Dette året har minnet oss alle på hvor viktig tilgang på helsehjelp er. Et godt helsetilbud involverer også seksuell helsehjelp, noe mange av oss kanskje tar for gitt her i Norge.

SRHR

Seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR) handler om å sikre trygge graviditeter, fødsler og aborter. Det handler om å forebygge og behandle seksuelt overførbare sykdommer, gi god seksualundervisning og tilgang til prevensjonsmidler. Det handler om rett og mulighet til å bestemme over egen kropp og seksualitet. Gode tilbud innen SRHR er derfor essensielt for langsiktig utvikling både den enkelte ungdom og for samfunnet som helhet.

Vi i MedHum (Medisinstudentenes Humanitæraksjon) er veldig stolte over å få samarbeide med Redd Barna for bedre SRHR hos ungdom i Malawi!

Foto: Tobias Myklebust Fjeldheim

Tilsynsreise

Høsten 2019 besøkte flere studenter i MedHum Redd Barna i Malawi. Formålet med tilsynsreisen var å kvalitetssikre prosjektet og få økt kjennskap til arbeidet vi skulle støtte det kommende året. Vi fikk oppleve hvordan Redd Barna arbeider, hva de allerede har oppnådd og viktigheten av SRHR. Redd Barna arbeider for å bidra til bedret SRHR i Malawi ved å:

1. Øke og styrke tilbud og tjenester knyttet til seksuell og reproduktiv helse til alle jenter og gutter.

2. Forbedre tilgang på helsetilbud rettet mot unge gravide kvinner og tenåringsmødre.

3. Innhente erfaringer og kunnskap, samt sørge for å nå ut til ungdom med SRHR-tilbud med kunnskapsbasert praksis.

Redd Barna er involvert på mange plan; de jobber sammen med myndighetene for å få til endringer fra høyt hold, samtidig som de driver opplæring av ledere i lokale ungdomsklubber for å kunne snakke med ungdom om SRHR og gi dem gode forutsetninger senere i livet.

Foto: Tobias Myklebust Fjeldheim

Arbeidet vårt i Norge

Erfaringene fra Malawi tok vi med oss tilbake til Norge, og disse har vært en rød tråd når vi i MedHum har arbeidet for å bidra til økt kunnskap rundt viktigheten av gode SRHR-tilbud og samlet inn penger til prosjektet. Menneskene vi møtte og deres historier har hele tiden minnet oss på hvorfor vi gjør det vi gjør. MedHum mobiliserer medisinstudenter fra både inn- og utland i vårt arbeid med globale helseutfordringer. I løpet av året har vi hatt små og store arrangementer i flere av de store byene i Norge; blant annet auksjoner, veldedighetsløp, panelsamtaler og bamsesykehus.

Som en følge av covid-19 ble planene våre for aksjonsåret 2020 noe endret, men vi er veldig fornøyde med gjennomføringen av sommerturnéen i august, og vi ser frem til aksjonsuken senere i høst. Ikke minst har vi opplevd en kjemperespons på kampanjen for MedHum-genseren 2020, som startet mandag 17. august.

Genserkampanje

MedHum arrangerte sin første genserkampanje i 2018 i samarbeid med Unicef om et prosjekt rettet mot syriske flyktningbarn i Jordan. Oppmerksomheten både rundt aksjonsgenseren og Unicefs arbeid var gull verdt og bidro til økt økonomisk støtte og økt kunnskap om prosjektet. Årets aksjonsgensere er produsert i samarbeid med Chosen, som fokuserer på rettferdig og bærekraftig produksjon. Motivet på genserne er tegnede portretter av to ungdommer vi ble kjent med i Malawi. Takket være Redd Barnas arbeid får disse ungdommene mulighet til å forbli unge, i stedet for å havne i foreldrerollen før de er selv er klare for det - både mentalt og fysisk.

Foto: Rebecca Presterud

Arbeidet fremover og hvordan du kan bidra

14.-20. september arrangeres aksjonsuke i Bergen, Oslo, Tromsø og Trondheim. Kapasiteten på og rammene rundt enkelte arrangementer har selvsagt endret seg mye siden vi begynte planleggingen i 2019, men vi håper at både studenter og lokale besøker oss der det lar seg gjøre! I tillegg håper vi at de som ønsker, sjekker ut www.genserkampanje.com dersom de ønsker å kjøpe årets MedHum-genser, hvorav hele overskuddet går uavkortet til Redd Barnas arbeid for SRHR i Malawi. Hvis du ønsker å lære mer om MedHum og om prosjektet vårt, se www.medhum.no.