Grønn traktor som står på et jorde. Illustrasjonsbilde tatt av Nathan Lugo fra Unsplash

Må dyrene i jordbruket vike for plantebasert kost?

7. oktober 2019

Å produsere kjøtt krever enorme mengder ressurser, det er det ingen tvil om. Det kreves blant annet store mengder vann til produksjon av fôr, og mye av fôret produseres i områder langt borte - blant annet i ryddede områder i Amazonas.

Ifølge FNs mat- og jordbruksorganisasjon står husdyrhold alene for 14,5 prosent av menneskeskapte klimagassutslipp. Etter Brennpunkts dokumentar Griseindustriens hemmeligheter, har også våre etiske holdninger blitt utfordret, og det å spise mindre kjøtt har blitt viktigere og viktigere for flere og flere.

Miljøet påvirkes av maten vi spiser

Det er flere grep vi som enkeltpersoner kan ta for å påvirke klima og miljø positivt. Et av rådene som ses på som det mest lønnsomme, er å legge om til et vegetarisk, eller enda bedre: et vegansk kosthold. Det er ikke til å stikke under stol at vi for å kunne fø verdens befolkning er nødt til å omprioritere når det gjelder hva vi produserer.

For å gjøre plass til mat som kan dekke menneskers energibehov, må vi nedprioritere å bruke store jordbruksarealer til å dyrke dyrefôr. Det å bruke så store arealer til dyrke mat til dyr for at de skal kunne vokse seg store nok til å kunne avlives for så å konsumeres av oss mennesker, er ikke bærekraftig. Det må brukes mer areal til dyrking av plantebaserte råvarer, som kan konsumeres av oss mennesker direkte.

Det er viktig å spise mer plantebasert mat både for klima og miljø, sin egen helse, og av rettferdighetsprinsipper.


Dyrenes rolle i jordbruket

En ting det er viktig å ikke glemme, er at dyr er viktige i både økologiske og biodynamiske jordbruk. Et biodynamisk jordbruk er et kretsløpsjordbruk, uten bruk av kunstgjødsel blant annet. Her er dyrehold avgjørende, og dyrene tilfører jorden næring og gjør det mulig for nyttevekster å vokse. Disse dyrene får gå fritt ute, og deres naturlige behov blir ivaretatt. De er en del av det naturlige kretsløpet, en måte man har drevet jordbruk på i tusener av år.

Den negative holdningen som råder rundt kjøttproduksjon går hardt utover bøndene i det ganske land. Elisabeth Tollisen, som driver den økologiske og biodynamiske butikken Mølleren Sylvia, skriver i sin artikkel hos Ren Mat at hun daglig snakker med sine hardtarbeidende leverandører - og at de som leverer kjøtt blir angrepet av disse nye trendene.

Selv den mest idealistiske veganer må respektere dyrenes plass i et naturlig jordbruk, på samme måte som kjøttetere må respektere veganere som ønsker å påvirke positivt. Det er viktig at vi prøver å forstå hverandre, for på den måten kan vi lære. Og det er gjennom kunnskap vi kan ta valgene som er best for oss selv.

Det viktige skillet, kjøtt er ikke bare kjøtt

Kjøtt er ikke kjøtt. Det vi kan kalle det industrialiserte kjøttet, er den største trusselen, både for miljøet og for vår egen helse. Dyr som er en del av et biodynamisk jordbruk, et jordbruk som fungerer som et naturlig kretsløp, er noe annet. Og i et biodynamisk jordbruk er dyrene viktige. De gir jorden næringsrik, naturlig og ikke minst lokalprodusert gjødsel. De får gå ute i det fri, få utløp for sine dyriske behov, og etter endt liv som viktige bidragsytere i dette kretsløpet, blir de til godt kjøtt som kan dekke energibehovet til oss mennesker.

Hvor kommer kjøttet fra?

Det er altså ikke nødvendigvis kjøttkonsumet i seg selv som er den store trusselen mot helse og miljø, det er måten vi gjør det på. Måten vi lar prisene bestemme hvilken pakke med kjøttdeig vi velger, heller enn opprinnelsesland og hvilke forhold dyret har levd under.

En naturlig reaksjon på disse forholdene vil være å bli mer bevisst. Bevisst på hvor og hva det man konsumerer kommer fra, og også på hvilke konsekvenser produksjonen har hatt. Et resultat av dette kan være å redusere kjøttkonsumet, og å være mer opptatt av at det man spiser faktisk er av god kvalitet, og at det er produsert på en måte man kan akseptere. Å heller kjøpe litt dyrere kjøtt litt mer sjeldent, og på den måten kanskje sette mer pris på det?

Vi trenger dyrene

Dyrene er en vesentlig del av naturens kretsløp. Et kretsløp vi er avhengige av for å kunne produsere frukt, grønt og korn. Et kretsløp vi mennesker bør respektere, ikke ødelegge. Derfor bør vi støtte de bøndene som behandler dyrene sine godt, heller enn å angripe dem.

Mennesker påvirkning på kloden er et kompleks problem, og komplekse problemer har også komplekse løsninger. Selv om vi bør spise en mer plantebasert kost, er det for enkelt å si at det er den eneste løsningen. For vi er avhengige av det dyrene bidrar med i et sunt og naturlig jordbruk - det har vi vært i tusener av år.