Glad mann

Livsmestring på timeplanen

30. mai 2020

Hovedmålet til de nye læreplanene som skal innføres høsten 2020 er å gi elevene tid til mer fordypning og at læringen skal være bredere.

Livsmestring på timeplanen

Regjeringen kom ut med en pressemelding i november 2019 hvor det informeres om 40 nye læreplaner for grunnskole og videregående skole som skal innføres høsten 2020. Hovedmålet til de nye læreplanene er å gi elevene tid til mer fordypning og at læringen skal være bredere.

Ruster barn og unge best mulig for fremtiden

Tre tverrfaglige tema innføres i skolen: Demokrati og medborgerskap, bærekraftig utvikling og folkehelse og livsmestring.  Dette vil si at disse temaene skal innføres i eksisterende fag som allerede finnes i skolen, og dermed gi mer dybde enn hva fagene tidligere har gitt.  F.eks kan samfunnsfag nå i større grad ta opp emner som kritisk tenking. Pressemeldingen sier: «Elevene skal for eksempel øve opp evnen til å tenke kritisk, lære seg å håndtere meningsbrytninger og respektere uenighet. Det innebærer også at de skal utvikle evnen til å foreta etiske vurderinger og bli fortrolige med etiske problemstillinger».

Akkurat dette med å øve er en viktig faktor mener jeg. For etter å ha lest pressemeldingen og satt meg mer konkret inn i læreplanene så ser jeg at det skal undervises på en mer interaktiv måte med mer drøftende undervisning enn kun «lærer til elev»- metoden. Dette var i hovedsak den undervisningsmetoden jeg selv fikk da jeg gikk på grunnskolen. Dette anser jeg som et meget stort løft av læreplanen, og det vil være med på å gjøre unge i dag mer bevisste mennesker.

Bevissthet for meg er en milepæl for egen lykke og ikke minst for at man skal bli den beste versjonen av seg selv. Og oppnår man dette så vil det jo være til fordel for en selv, familien, samfunnet, og til slutt verden . Det handler om å sette igang dominoeffekten fra rett utgangspunkt.

Var det ett spørsmål jeg alltid satt igjen med etter å ha «lært et fag» så var det: Hva betyr dette for meg? Og jeg mener at disse nye temaene som nå innføres på tvers av de eksisterende fagene vil være med på å gi elevene et svar på akkurat det. Og svarene vil igjen spire til noe større enn kun grunnleggende utdanning.

Samfunnsfag + egen velvære = sant

At folkehelse og livsmestring er kommet på timeplanen er som søt musikk i mine ører. Endelig tar vi mental helse på alvor og vi anerkjenner den!  Her skal elevene få verktøy som fremmer god psykisk og fysisk helse. Ikke bare en gymtime, men også mental trening. Pressemeldingen sier: «Livsmestring dreier seg om å kunne forstå og å kunne påvirke faktorer som har betydning for mestring av eget liv. Temaet skal bidra til at elevene lærer å håndtere medgang og motgang, og personlige og praktiske utfordringer på en best mulig måte.»(...) «verdivalg og betydningen av mening i livet, mellommenneskelige relasjoner, å kunne sette grenser og respektere andres, og å kunne håndtere tanker, følelser og relasjoner hører også hjemme under dette temaet.»

Viktigheten av at dette kommer på timeplanen kan jeg ikke understreke nok,  dette vil alle ha godt av. Jeg tror at særlig for de barna som er ekstra sårbare og som f.eks kommer fra dysfunksjonelle hjem, så vil dette bety umåtelig mye. Jeg har brukt 20 år av livet mitt på å forstå grunnleggende verdier som blant annet grenser. Jeg vet at hadde jeg hatt dette konseptet presentert på skolen så hadde jeg spart meg for mange vonde opplevelser og jeg kunne ha ivaretatt meg selv bedre.

En læreplan som gjenspeiler livet

Det er ingen tvil om at den kommende læreplanen og temaene som nå vil bli innført møter livet som det er anno 2020 og er ment for fremtidige generasjoner.  Det kommer tydelig frem når man kan lese av den nye læreplanen at det skal læres og økes bevissthet rundt etiske og økonomiske spørsmål som matproduksjon og matforbruk, samt tema som digitalt medborgerskap og hva dette bunner i.

For meg er den nye læreplanen den mest gledelige politiske nyheten jeg har hørt på lenge.  Læring er mer enn kun substantiver, språk og subtraksjon – endelig får vi en skolehverdag som virkelig gjør deg klar for verden og hverdagen som den er. Jeg unner og misunner dere elever som skal begynne på grunnskolen eller videregående til høsten!