Noen skriver i journalen sin

Livet svinger

19. februar 2020

Psykologistudentenes Opplysningsarbeid for Unge (POFU) er en ideell stiftelse som arbeider for økt kunnskap om psykisk helse blant unge. POFU består av 13 deltidsansatte og over 100 frivillige undervisere som studerer psykologi på Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen, Universitetet i Tromsø, og NTNU. Siden oppstarten i 2016, har POFU vokst fra å være en del av Mental Helse Ungdom (MHU) og kun befinne seg i Oslo, til i 2019 å bli en selvstendig stiftelse som holdt undervisning i hele 10 fylker.

POFUs viktigste arena for å spre kunnskap om psykisk helse er i dag skoleundervisning. Opplegget er utarbeidet i samarbeid med psykologer, undervisere, lærere og ungdom, og evalueres og revideres årlig med bakgrunn på tilbakemeldinger. Fokuset i undervisningen er på psykisk helse fremfor uhelse, og kunne å normalisere, uten å bagatellisere, og vise til vansker unge kan møte på. Et av POFUs viktigste budskap er at «livet svinger»; ved at livet går opp og ned, men at dette er helt ok – og at vi må lære hvordan vi skal leve med det og takle det på en god måte.

Fra høsten 2020 blir livsmestring og psykisk helse en del av lærerplanen i skolen. Læreplanmålene i flere fag blir endret for at ungdom skal lære mer om blant annet psykisk helse, hvordan håndtere hverdagen og livet på en god måte. Dette gjør at lærere dermed blir pålagt å undervise om psykisk helse. Vi i POFU tenker dermed at vi kan være og er et godt supplement til undervisningen og kan lære ungdom om psykisk helse, bistå lærerne og til slutt gi psykologistudenter erfaring med forebyggende arbeid. POFU reiser ut til primært 9.-klassinger, men har også opplegg for videregående skoler, hvor det holdes et 3-timers dialogbasert undervisningsopplegg med filmer, aktiviteter, diskusjoner og små foredrag.

Undervisningen er delt inn i tre deler, der den første handler om hva psykisk helse er, og hvordan tanker og følelser påvirker hverandre. Den andre delen handler om hva man kan gjøre i hverdagen for å ha det bra med seg selv, og gir noen gode hverdagstips til ungdommene, samt at de får komme meg egne tips om hva som fungerer for dem. Den tredje delene ser på hva man skal gjøre når og hvordan man kan se at problemene blir for mange eller for store. Denne siste delen mye fokus på hvordan man kan være en god venn for noen som har det vanskelig, og er den del i undervisningen som blir rangert aller best på evalueringer fra elevene.

Quote elev som har fått undervisning:

«Jeg har lært at alle har en psykisk helse, selv om man ikke har problemer»

-Elev

Se kampanjevideo her.