Kvinne som lukter på en rosa blomst

Liberté, fraternité, égalité, med mindre du bruker hijab eller burqua?

16. januar 2022

I starten av 2021 trendet #handsofmyhjab på sosiale medier. Grunnen til dette var at Frankrike, som allerede forbyr burqua, ønsket også å forby mindreårige å bruke religiøse plagg på offentlige steder. Det som skjedde i Frankrike engasjerte mange rundt om i verden og flere tok til sosiale medier for å dele sine meninger angående lovforslaget.

Lovforslaget førte blant annet til at den norsk-somaliske modellen Rawdah var raskt ute med å kritisere hijabforbudet og ønsker å kjempe mot de dypt rotfestede stereotyper. Rawdah har selv sagt at hun ofte må kjempe mot unøyaktig representasjon.

Dette lovforslaget er rettet mot alle religiøse plagg og klær som signaliserer kvinners underlegenhet overfor menn. Selv om dette lovforslaget som ble foreslått av venstresiden, RDSE, og ble godkjent i av senate i april, skapte det stor debatt både i Frankrike og i andre land. Grunnen er at lovforslag egentlig er rettet mot alle typer religiøse plagg og ikke kun hijab og burqua som mange tror. Men selv om den er rettet mot alle typer religiøse plagg er det feil å mene at hijab og burqua kun blir brukt av undertrykt kvinner, ettersom det ikke alltid er tilfelle. I 2010 vedtok landet et omstridt forbud mot ansiktsdekkende hodeplagg som burka og niqab. Og i 2016 ble en kvinne i Nice bedt om å ta av burkinien på stranden noe som skapte stor debatt i landet.

Grunnen til at dette lovforslaget ble foreslått er for å kjempe mot separatisme og styrke landets sekulære system og identitet. Modellen kalles laïcité.

“Laïcité” er et uttrykk som skal betegne den sekulære stat, det vil si der religionen ikke har institusjonell innflytelse i statsanliggender og staten skal ikke ha innflytelse på religionens anliggender. Den franske sekularismen er grunnlovsfestet, så i teorien betyr det friheten til å praktisere en religion- eller ikke, men religion og stat må være adskilt.

Fra en tidlig alder blir man lært at man skal respektere andre sin religion og på offentlig skole skal man ikke gå rundt med et religiøs tegn. Men hvorfor er det sånn at noen ikke skal få bruke religiøse plagg fordi andre tror at det signaliserer kvinners underlegenhet overfor menn?

Det faktumet at flere ikke skal få lov til å uttrykke sin religiøse mening går imot det franske mottoet “frihet, likhet, broderskap”. Man tar andre sin frihet til å uttrykke seg selv. Så isteden for å innføre slike strenge lover burde man ikke aksepterer at andre har en annen religion og inkludere den?