Illustrasjonsbilde tatt av Miriam Espacio fra Unsplash

Klimakur 2030

10. februar 2020

Fredag 31. januar overrakte Miljødirektoratet Klimakur 2030 til klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V). Et over 1 000 sider langt dokument, som på faglig grunnlag viser hva som kan gjøres for at Norge skal kutte 45% utslipp i ikke-kvotepliktig sektor sammenlignet med 2005 nivå.

Dokumentet foreslår utslippskutt i flere sektorer, og av aktører på forskjellig nivå. Særlig transport, jordbruk, oppvarming og avfall blir trukket frem som områder som kan være avgjørende for om vi klarer å redusere Co2-utslippene tilstrekkelig. Ett krav, er at disse endringene ikke skal gå på bekostning av den økonomiske veksten. Denne verdivurderingen er svært interressant.

For uansett hva forskning viser, uansett hvor fort isen smelter og branner sprer seg, er den økonomiske veksten fredet. Mer enn dyrearter og bosetninger.

Den økonomiske veksten har gitt oss i Norge uante muligheter, så misforstå meg rett, dette er en diskusjon med mye mer enn ett svar. Vi er et av verdens rikeste land, og vi har et velfungerende velferdssystem som tar vare på hele befolkningen. Dette ville jeg aldri vært foruten.

Paradokset er at det er denne rikdommen som gjør det mulig for oss å kaste mer mat enn tidligere, og å fly på weekendturer og ferier mye oftere enn før. Og det koster. Både penger og klima.

Klimakur 2030 et forslag til å løse utfordringer knyttet til utslipp

Det at Miljødirektoratet har lagt frem et så konkret grunnlag for Co2-kutt, er helt fantastisk. Det viser at det er mulig å gjøre store kutt og endringer, på relativt kort tid. Og er det noe vi er avhengig av for å redde klima og miljø, er det nettopp det. Klimakur 2030 er ingen fasit. Og ingen ting er vedtatt ennå. Klimakur 2030 er et forslag til hvordan vi kan løse utfordringer knyttet til utslipp, slik at vi holder temperaturøkningen under 2,5 grader, og forhåpentligvis kan hindre at isen smelter for fort, og at branner sprer seg enda mer ukontrollert.

Klimakur 2030 på høring

Nå skal Klimakur 2030 på høring. Faggrunnlaget skal vurderes. Nå begynner debatten, regjeringen skal ta stilling til mulighetene, og bestemme seg for hva de ønsker å gjøre med dem. Når dette i løpet av året er gjort, vil regjeringen presentere en klimaplan for 2030, som trenger flertall i Stortinget for å trå i kraft.

For de faglige vurderingene er gjort, så nå er det bare en ting som gjenstår, og det er å gjennomføre tiltakene. Selv om flere av dem må gjøres fra politisk hold, er det ingen ting i veien for at vi kan starte i det små allerede nå.

Samtidig må vi som enkeltpersoner ikke glemme den makten vi som enkeltpersoner har. Vi trenger ikke nødvendigvis å fortsette som før helt til regjeringen bestemmer seg for hvilke tiltak de ønsker å gjennomføre. Klimakur 2030 er tilgjengelig for alle her. I de neste ukene ønsker vi å gå dypere ned i flere av forslagene fra Klimakur 2030, og vise hva vi som enkeltpersoner kan gjøre allerede nå. For ingen kurer fungerer med mindre man tar dem i bruk.