Illustrasjonsbilde tatt av by Li-An Lim fra Unsplash

Klimafinansiering: Step up, speed up, scale up, Erna!

3. desember 2020

I Ernas tale til verdens ledere i 2019 sa hun at vi må «step up, speed up, scale up». Det er klart at vi må skalere opp innsatsen for å bekjempe klimakrisa. Rike land som forurenser må ta regningen.

Historisk ansvar på 65 milliarder

Norge har et historisk ansvar for å hjelpe land i det globale sør med å kutte utslipp og håndtere klimakrisa, hvis verden skal nå 1,5-gradersmålet, som bestemt i Parisavtalen. Dette må skje via finansiering av store utslippskutt i land som har mindre ansvar for klimakrisa enn hva vi har. Parisavtalen forplikter oss til å hjelpe fattige land til å tilpasse seg de klimaendringene som skjer og vil skje i fremtiden. Norges rettferdige nivå av klimafinansiering er å bidra med cirka 65 milliarder i året frem til 2030, ifølge rapporten «Norway’s Fair Share of meeting the Paris Agreement». Med andre ord en tidobling av dagens klimafinansiering.

Norges rettferdige nivå av klimafinansiering er å bidra med cirka 65 milliarder i året frem til 2030, ifølge rapporten «Norway’s Fair Share of meeting the Paris Agreement». Med andre ord en tidobling av dagens klimafinansiering.

Denne høsten har Kirkens Nødhjelp i samarbeid med Changemaker og KFUK-KFUM Global hatt en kampanje i sosiale medier. Kampanjen skal motivere politikerne og Statsminister Erna til å øke Norges klimafinansiering. Derfor har den ferske rapporten fra Kirkens Nødhjelp og Vista analyse «How Norway can deliver its fair share of international climate finance» lagt frem en rekke forslag til økt klimafinansiering fra Norge.

En kombinasjon av CO2-avgiften, øke momsen, avvikle overavskriving i oljebransjen, klimaavgift på oljeproduksjonen og overføringer fra oljefondet vil gi fattige land en mulighet til å kutte i egne utslipp og tilpasse seg klimaendringenes skadelige konsekvenser.

Vi må investere i vår felles fremtid

Tiltakene vil gi økte midler som kan brukes til klimafinansering samtidig som de har en indirekte utslippsreduserende effekt. Hvilke av tiltakene som er mest effektive diskuteres i rapporten, men er ment som et konkret forslag for å hjelpe politikerne på vei. Å si nei til disse grepene er mer behagelig på kort sikt, men vil være langt mer kostbare på lengre sikt.

Utviklingen må snus og vi må sammen investere i vår felles fremtid. Så Erna, hold løftet ditt. We need to step up, speed up, scale up!


Kilde:
How Norway can deliver its fair share of international climate finance, Kirkens Nødhjelp og Vista analyse