En mann med en dongrijakke som sier "born this way"

Kjønnsidentitet: Hva vil det si å være trans?

7. april 2018

I dagens samfunn er vi omringet av misforståelser om hva det vil si å være trans. Ikke bare rundt hva det egentlig betyr, men også hva slags behandling en transperson gjennomgår, hvordan en blir møtt av helsevesenet og hvordan det er å leve som et annet kjønn enn det man ble tildelt til ved fødselen. Gjennom denne miniserien håper vi på at vi kan klare å bryte ned fordommene som mange sitter med, samtidig å kunne normalisere og ufarliggjøre dette omstridte temaet.

Det å leve å leve som en som bryter med kjønnsnormene i dag er for de aller fleste veldig ukjent. Mange tenker kanskje de aldri har møtt en som identifiserer seg på denne måten, derfor sitter nok mange og lurer på hva vil det si å være trans. Jo, det betyr at man identifiserer seg som et annet kjønn enn det man ble tildelt ved fødselen. Om vedkommende blir født som kvinne, men senere i livet kjenner på følelsen av å føle seg og identifisere seg som mann, kan vedkommende identifisere seg som trans.

I mediene er dette ofte et tema som får mye oppmerksomhet med store overskrifter om dette å “skifte kjønn” (I dag er et mer korrekt begrep det å gjennomgå en kjønnsbekreftende behandling). Disse sakene blir blåst opp om hvordan “Frida plutselig ble Mats” osv. Dette fører ofte til at mange sitter igjen med et inntrykk av at man man må operere seg til å bli og leve som det motsatte kjønn, og at man plutselig “blir” mann eller “blir” kvinne. Dette er ikke tilfellet. Det å gjennomgå en kjønnsbekreftende behandling er en individuell prosess.

Det er mange av oss som velger å gjennomgå hormonbehandling for å få mer av de trekkene og det utseendet til det kjønnet vi identifiserer oss som, mens andre velger andre veier som diverse kirurgi, og noen velger deler av behandlinger eller ingen behandling i det hele tatt. Som vi nevnte tidligere er det viktig å forstå at dette er en veldig individuell prosess som er viktig at respekteres.

For de aller fleste av oss som bryter med kjønnsnormen, er det viktigste å være komfortabel i kroppen vår og bli anerkjent som den man identifiserer seg som. Som alle andre, har vi behov for respekt og kjærlighet. Dessverre er det mange av oss som blir møtt med mye motgang i alle deler av livet basert på vår kjønnsidentitet. Dette varier selvfølgelig i grad, med mange av oss har opplevd vanskeligheter med alt fra familie og venner til skole, arbeidsliv og kjærlighetsliv. I mange tilfeller kan man bli utstøtt og alene, og det finnes dessverre mange tilfeller av trakassering og vold.

Men det er viktig å vite at ikke alle av oss har vanskelige og ensomme liv, og at det finnes mye gode mennesker med gode intensjoner. Det finnes også mange organisasjoner som tilbyr informasjon og støtte. Det å leve et normalt og godt liv som trans er fullt mulig, selvom det dessverre ofte blir portrettert i media at det er nærmest umulig. Men det skal sies at vi har behov for et mer oppdatert og inkluderende samfunn der alle skal få føle seg velkommen, dessverre er vi ikke der helt enda, men er absolutt på god vei.