Bilde av kvinne som ser på mange fargerike klær som henger på et klesstativ. Illustrasjonsbilde tatt av Becca McHaffie fra Unsplash

#jegvilvite mer om arbeidernes arbeidsvilkår

14. oktober 2018

Vi vet lite om hvor klærne våre kommer fra, hvor de produseres og hvilke forhold det er i produksjonslokalene. Det har lenge vært fokus på etikken i klesindustrien, men enda har ikke vi som forbrukere fått god nok tilgang på informasjon om produksjonen. Nå er det på tide at forbrukerne får vite.

#Jeg vil vite

Det må bli lettere for forbrukere å ta mer etiske valg
Vi er mange som tenker at “mine vaner spiller ingen rolle fra eller til”.

For å ende denne tanken en gang for alle; hvis alle endrer vanene sine vil det utgjøre en endring i etterspørselen og produsentene må dermed endre sitt produksjonsmønster. Ved å være bevisste forbrukere kan vi sammen skape endringer som kan påvirke arbeidernes ve og vel.
#Jegvilvite

Denne våren satt regjeringen sammen et ekspertutvalg som skal se på nytteverdien av en etikkinformasjonslov i det norske lovverket. Utvalget skal vurdere om næringsdrivende skal pålegges en informasjonsplikt tilknyttet samfunnsansvar og oppfølging av leverandører, slik at det skal bli lettere for forbrukere å ta mer etiske valg. At regjeringen har satt sammen dette utvalget tyder på at vår stemme har blitt hørt. Dette betyr dog ikke at vi skal sette oss på bakbeina, men heller bruke stemmen vår enda tydeligere, slik at etikkinformasjonsloven blir vedtatt. Vi må aldri glemme at forbrukermakten er stor, og at dersom vi ytrer oss nok, vil vi til slutt bli hørt.
Forbrukere trenger mer informasjon om det vi kjøper for å ta bevisste valg

Tiden er inne for at vi krever vår rett på informasjon. Vi må bare huske å bruke stemmen vår og ha troa på oss selv.
#jegvilvite

Vi husker alle forbrukerkampanjen om kutt av palmeolje i 2012, et prakteksemplar på forbrukermakt. Bedriftene lot seg endre!
Bli med i kampen om arbeidernes rettigheter. Bruk stemmen din. Og ikke minst, bruk #jegvilvite.