Fem venner står ute sammen

Hvorfor vi trenger flere gratis sosiale møteplasser

9. juli 2020

Røde Kors Ungdom har i flere år jobbet med og for ungdom. Gjennom vår tilstedeværelse lokalt har vi oppdaget et udekket behov for møteplasser. Antall fritidsklubber og aktivitetshus har gått ned de siste årene. Som følge av dette er det et behov for å åpne flere gratis møteplasser i trygge omgivelser.

I dagens samfunn er nesten ingenting gratis, og det koster å delta på sosiale arrangementer og aktiviteter. Det er da viktig å tenke på at ikke alle barn og unge vokser opp med lik bakgrunn, like ressurser eller like muligheter. Men de trenger alle et sted å være.

Barn og unge behøver ofte et sted å være, hvor de kan møte jevnaldrende og likesinnede og bare være barn og unge. Arenaer hvor de kan møtes for å dele hyggelige opplevelser i et inkluderende miljø. En møteplass fundert på åpenhet, inkludering og lav terskel.

I dag er press og stress en utfordring for mange barn og unge. Andel barn og unge som rapportere om psykiske helseplager har økt gradvis de siste årene. Vi trenger møteplasser der alle unge kan komme som de er og bli godtatt uten å føle at de må prestere. Et sted der de kan oppleve mestring og samhold som kan bidra til at de føler seg mer robuste i møte med utfordringer i livet.

Som et resultat av dette, startet Røde Kors I 2016 en nasjonal satsning på ungdomsarenaer og det har fått navnet Fellesverket. Et fellesverk er et ungdomshus, med gratis aktivitetstilbud for alle i alderen 13-25 år. Fellesverkene finnes i dag i 11 byer i Norge, med til sammen 14 hus. I 2018 besøkte 8555 ungdom Fellesverkene totalt 71 426 ganger.

De ulike Fellesverkene tilbyr ulike aktiviteter, men noen faste aktiviteter finnes på alle. Det er en åpen sosial møteplass for ungdom, hvor ungdom som møtes på Fellesverkene opplever et fellesskap der de kan føle seg hjemme. På Fellesverkene tilbys det også gatemegling som gir verktøy til å håndtere egne konflikter og andres konflikter på en ikke-voldelig og konstruktiv måte. Det er også muligheten for leksehjelp og arbeidstrening som bidrar til læring og mestring.

I tillegg til Fellesverkene, har Røde Kors Ungdom sosiale møteplasser hvor ungdommer kan møtes for å dele hyggelige opplevelser i et inkluderende miljø. Våre sosiale møteplasser svarer på det lokale humanitære behovet for flere gratis møteplasser for ungdom. Som resultat av dette arrangerte vi over 27 faste sosiale møteplasser flere steder i Norge i 2019. Dette har vært både faste møteplasser hver uke og arrangement baserte møteplasser.

De to siste årene har Røde Kors Ungdom hatt kampanjen Gi plass hvor formålet har vært å lovfeste sosiale møteplasser for ungdom i alle nærmiljø. Vi ønsker flere sosiale møteplasser for barn og unge, der de kan være seg selv. Vi ønsker derfor at alle kommuner som ikke tilbyr sosiale møteplasser, gir økonomisk støtte til andre egnede aktører som tilbyr gratis sosiale møteplasser.