Illustrasjonsbilde av en snødekt skog med nordlys over tatt av Vincent Guth fra Unsplash

Hvorfor feirer vi samefolkets dag?

6. februar 2020

Sjette februar er hele Sápmis festdag! Vi feirer nemlig vår nasjonaldag denne dagen! Vi har mye å feire; en rik kultur bestående av blant annet særegne språk, musikk og levemåter. Dessverre, er det ingen selvfølge at det samiske folk fortsatt er her, og det er definitivt ingen selvfølge at vi fortsatt har en egen kultur og egne språk å være stolte av. Historien viser at det i flere hundre år har vært en kamp for overlevelsen for oss samer i Norge.

En kamp for overlevelsen for samer i Norge

Historien viser at det i flere hundre år har vært en kamp for overlevelsen for oss samer i Norge.

På 1600-tallet ble samiske “trollmenn” og “hekser” brent på bålet, og på 1700-tallet begynte misjoneringen for fullt, med mål om å tvangskonvertere det samiske folk fra en urgammel tradisjon og naturtro til kristendommen.

Fra slutten av 1700-tallet ble kolonisering av samiske områder en viktig del av nasjonsbygginga. Da de statlige grensene ble trukket, ble det viktig for hver enkelt stat å skattlegge folk som allerede bodde i områdene for å ha bevis på at dette var “vårt” område. Dette gikk hardt ut over det samiske folk, som i enkelte områder ble skattlagt av flere forskjellige stater!

Fornorsking av samer

Etter 1814 ble det viktig for den relativt nye staten Norge å markere at alle deler av det nye Norge var norsk.

Det samiske språk og folk skulle vekk fra Norge.

Argumentet var at om det bor et eget folk i Norge som ikke snakker norsk og som ikke oppfører seg som nordmenn, blir det lett for Russland, Finland eller Sverige å kreve disse områdene som sine egne.

Derfor ble det i 1851 satt i gang en politikk for å “fornorske” samene. Mange tiltak ble satt i gang, men et av de dystreste var internatskolene. Samiske barn ble hentet hjemmefra og sendt på sentraliserte skoler langt vekk hjemmefra. På internatskolene var det samiske språk forbudt, og de stakkars barna, barn så unge som fem år, ble nektet å snakke det eneste språket de mestret; samisk. Fysisk straff og omsorgssvikt var dessverre helt normalt på disse skolene.

På 1920-tallet sto raseforskning sterkt. Forskning som skulle bevise at den samiske rasen er “kortskalla” og “laverestående”. Forskningen besto blant annet av skallemålinger, tvangsfotografering av nakne samer og respektløs oppgraving av samiske graver for uthenting av skjeletter til nevnte forskning.

Startskuddet for den samepolitiske bevegelsen i Norge

Det er lett for oss å ta en offerrolle med tanke på den historien vi har måttet overleve.

Men det er ikke uretten, diskrimineringen og tårene vi sitter igjen med i dag! Det er nemlig vi selv som har måttet stå opp for våre rettigheter.

I 1917 ble det aller første samiske landsmøtet holdt i Trondheim, og det markerer et tidsskille i vår historie.

En fun fact om landsmøtet er at det utelukkende var samiske kvinner som tok initiativet til møtet. Brurskanken samiske kvinneforening, med leder Elsa Laula Renberg, var altså initiativtakere til et møte som skulle bety enormt mye for det samiske folket i mer enn hundre år etter møtet. På en tid da det ikke en gang var en selvfølge at kvinner skulle ha stemmerett, var det samiske kvinner som satte i gang den lange prosessen med å få på plass en samisk stemme i samfunnet.

På dette landsmøtet var det mange saker å ta opp; reindrift, en egen samisk skole, spørsmål om en samisk avis og spørsmål om diskriminerende lover i Norge. Selv om man kan diskutere hvorvidt møtet hadde noen direkte konsekvenser, er det første gang samer har samlet seg i organisert form (!) og det var startskuddet for den samepolitiske bevegelsen i Norge.

Vi har en lang og rik historie som et folk i hele Sápmi og store deler av Norge. 6. februar feirer vi ved å ta på oss kofta, spise samisk mat og vise at vi fortsatt er her og stolte som aldri før!

Om du er interessert i å lære mer om den samiske historien i Norge, kan du sjekke ut vår nettside: www.samiskeveivsere.no

Du finner oss også på både Snapchat, Instagram og Facebook! Her kan du stille spørsmål eller bare følge vår reise rundt hele Norge i år!

Fakta om de samiske veiviserne:

De samiske veiviserne er en ordning med mål om å belyse norske elever om Norges eget urfolk, samene. Hvert år velges det ut fire samiske ungdommer til oppgaven, og i løpet av året får de reise rundt på skoler i hele landet og holde foredrag om den samiske kulturen, historien og samfunnsliv! Målet med ordningen er å gi god og riktig informasjon om det samiske for å forebygge mot fordommer og stereotypier.

Kilder:

Artikler skrevet av dr. philos i historie, Steinar Pedersen: https://samiskeveivisere.no/kategori/spennende-historie/