Nordlys over fjell

Hvorfor er samenes nasjonaldag så viktig?

6. februar 2021

Den 6. februar er dagen hvor alle samer kan vise med stolthet sin samiske identitet. Dessverre har det ikke alltid vært sånn.

I 1917 i Trondheim, samlet Elsa Laula Renberg sammen med Daniel Mortenson og kvinneforeningen, både samer fra Norge og Sverige. Under dette møtet ble det tatt opp temaer som språk, kultur, næringer og rettigheter som samene hadde. Dette møtet startet den 6. februar, som senere har blitt samenes nasjonaldag.

Møtet var svært viktig og ble starten på en lang drakamp for samenes rettigheter. Som vi vet har samene en mørk historie med undertrykkelse og fornorskning. Dette førte til at samene følte en stor skam med det å være samisk.

Fornorsking av samene

I 1891 ble det holdt en folketelling i Norge, hvor spørsmålet var om hvilken etnisk tilhørighet befolkningen hadde. I en fjord i Nord-Troms svarte rundt 1000 mennesker, der 60 % av befolkningen sa at de var samer. Tre generasjoner senere, i 1970, ble spørsmålet stilt på nytt. Denne gangen svarte kun 50 personer at de var samer. Det denne undersøkelsen viser er hvordan fornorskningen har satt sine preg på den samiske befolkningen med at de valgte å skjule sin samiske identitet. Dette har ført til at utrolig mange samer har mistet sin kultur, språk og identitet gjennom fornorskingspolitikken.

Hvorfor er nasjonaldagen så viktig?

I lang tid har samene kjempet tilbake denne kulturen, og det er derfor 6. februar er en stor dag for mange samer. Den blir feiret i alle de fire landene i Sápmi, både Norge, Sverige, Finland og Russland. Mange kler seg i kofta og feirer den fargerike kulturen, som vi er så stolte av.

6. februar er en viktig dag for å synliggjøre den samiske kulturen, og det er med synlighet at vi klarer å holde kulturen levende.

Likevel er det fortsatt mye uvitenhet, fordommer og hatefulle ytringer mot samer, noe mange samer har fått oppleve. Derfor reiser de samiske veiviserne rundt om i Norge for å spre riktig informasjon om samer. Vi håper at i fremtiden så har vi fått bort alt av fordommer om samer, og at enda flere samer kan vise åpenhet om sin samiske identitet.