Illustrasjonsbilde av en ung gutt tatt av Jannik Skorna fra Unsplash

Menneskerettighetssituasjonen i Rwanda; 26 år etter folkemordet

19. mai 2020

For 26 år siden herjet et av tidenes verste folkemord i Rwanda. I løpet av en 100 dagers periode fra starten av april – juli i 1994 ble mellom 800 000 og 1 000 000 000 mennesker drept.

Folkemord er definert som «drap og andre handlinger som tar sikte på helt eller delvis å ødelegge nasjonale, etniske, rasemessige eller religiøse grupper», ifølge  Store norske leksikon. Folkemord er ett avde verste bruddene på menneskerettighetene.

Men hvordan blir menneskerettighetene overholdt i Rwanda i dag? I den Europeiske Unions årlige rapport om menneskerettigheter rundt om i verden ble det i 2019 konkludert at det er seriøse brudd på sivile og politiske rettigheter i Rwanda. President Kagame avviste påstandene som latterlige, i et senere intervju.

I denne artikkelen vil jeg undersøke ved hjelp av Human Right Watch sin World Report 2020 hvordan menneskerettighetene i Rwanda fortsatt er truet den dag i dag.

Politisk undertrykkelse

I mange år har Rwanda vært preget av trusler, mystiske dødsfall og politiske motiverte rettssaker. Noe som har resultert i at det er få aktive opposisjonspartier og få offentlige kommentarer til regjeringens politikk. Paul Kagame har sittet som president i landet i 20 år, og ble i 2018 gjenvalgt med 99% av stemmene. Mens han får ros for den økonomiske utviklingen i landet, er han hardt kritisert internasjonalt fordi han slår ned på opposisjon og knebler mediene.

Ytringsfrihet

Den politiske føringen og praksisen har ført til at mange aktører, aktivister og journalister har måttet slutte å jobbe med politiske spørsmål eller spørsmål knyttet opp mot menneskerettigheter. Medier er hovedsakelig positive til politikken som føres i landet, da man frykter konsekvensene ved å være kritisk. Det er blant annet journalister som på mystisk vis har forsvunnet. Videre er det få organisasjoner i landet som forsøker å dokumentere og avdekke organiserte brudd på menneskerettighetene.

Seksuell orientering og kjønnsidentitet

Når det kommer til seksuell orientering og kjønnsidentitet finner vi mer optimisme og positivitet. Rwanda er et av få land i øst- Afrika hvor homofili ikke er sett på som kriminelt. Derimot var utenriksministeren rask med å vise offentlig støtte til gospel sanger Albert Nabonibo, da han sto frem som homofil i august 2019.

Frihetsberøvelse, mishandling og tortur

World Report 2020, skriver at på tross av mangel på tilgang til fengsler, som gjør det vanskelig å undersøke hvordan fanger blir behandlet, kommer det stadig inn rapporter om at fengselsvakter truer og mishandler fangene.  Det er også rapportert at disse midlene er brukt for å få frem tilståelser.

På tross av at folkemordet i Rwanda var over for 26 år siden, og det er flere år siden det internasjonale tribunalet for Rwanda ble oppløst, legges det fortsatt ned arbeid i å holde aktører for folkemordet ansvarlig for sine handlinger. Rwanda har internasjonalt samarbeid med en rekke land i regionen i et forsøk om å stille mistenkte for retten. Det er rapportert at det i 2019 ble sendt ut 1 000 forespørsler om utlevering av folkemord- mistenkte.

Mye peker mot at menneskerettighetene i Rwanda fortsatt er svært truet. Det mest åpenlyse er den politiske undertrykkelsen og den begrensete ytringsfriheten. I tillegg til at trusler og tortur blir brukt som redskap for å få frem tilståelser i straffesaker.