Plakat i en demonstrasjon med følgende slagord: "The Climate is Changing - So should we! #ACTNOW. Illustrasjonsbilde tatt av Markus Spiske fra Unsplash

Hvordan du kan bidra til klimakutt

17. februar 2020

Rapporten klimakur 2030 gir konkrete forslag til hvordan Norge kan kutte utslipp i flere sektorer. Hvordan kan du som forbruker bidra til klimakur?

Klimakur 2030 gir konkrete forslag til hvordan Norge kan kutte utslipp i flere sektorer. En stor del av rapporten handler om hvordan næringslivet og staten kan kutte utslipp, men mange av forslagene er også rettet mot forbrukerne, og sier hva vi som enkeltpersoner kan gjøre for å bidra.

I dag er utslippene fra ikke-kvotepliktig sektor på rundt 25 millioner tonn CO2-ekvivalenter, ifølge Miljødirektoratet. Dette er utgangspunktet for Klimakur 2030, en rapport som Miljødirektoratet la frem i slutten av januar. Fordi regjeringen ikke har presentert noen konkrete kuttplaner for å nå klimamålene for 2030, har derfor rapporten konkrete forslag til hvordan Norge kan kutte utslipp i flere ikke-kvotepliktige sektorer. Eksempler er transport, industri og landbruk.

Det kan høres ut som mange av disse tiltakene kun er rettet mot næringslivet og staten. Men mange av forslagene til klimakutt, er også valg som forbrukere må gjøre, og der alle har et ansvar for å bidra. Noen av disse forslagene er å redusere matsvinn, spise mindre rødt kjøtt og heller velge å gå eller å ta kollektivt fremfor å kjøre bil.

En mer plantebasert kost

Selvfølgelig er det viktig at regjeringen legger til rette for at disse valgene blir enklest mulig å gjennomføre for forbrukere, dersom folk faktisk skal gjennomføre dem. Når det er tilbud på rødt kjøtt på butikken, er det vanskelig for mange å la være å kjøpe det. Samtidig er det flere som ville valgt det bort og heller kjøpt noe annet, dersom det hadde vært dyrere.

Vi kan likevel ikke sitte og vente på regjeringa, eller at industrien og dagligvarebutikkene gjør det lettere for oss å velge bort rødt kjøtt eller kaste mindre mat. Helsedirektoratets kostråd har lenge sagt at forbrukere må spise mindre rødt kjøtt og mer platebasert kost. Jo mindre kjøtt vi spiser, desto lavere blir etterspørselen etter det, og det vil bli produsert mindre. Vi har alle et ansvar for å leve mer bærekraftig!

Når det gjelder å kaste mindre mat, er dette også et relativt enkelt tiltak å gjennomføre.

Man trenger ikke å legge om vaner eller livsstil for å klare å gjennomføre det. Du kommer langt ved å være litt mer bevisst i hverdagen.

Det er flere studier som viser at en reduksjon i kjøttforbruket er den enkeltendringen i folks matvaner som vil ha størst innvirkning på klimaet. Rundt 15 prosent av de globale klimagassutslippene kommer fra dyrehold til matproduksjon. Kjøttproduksjon er ikke bare en kilde til utslipp av store mengder CO2 og metan, men krever også mye vann, landareal og andre ressurser.

Å bli bevisst på sitt eget kjøttforbruk, og kutte ned på antall kjøttmiddager i uka, er noe de fleste kan få til. Hva med å starte med en kjøttfri mandag, og etter hvert utvide til tre vegetarmiddager i uka?

Det er mye god mat man kan lage, for eksempel Idas vri på tacomiddagen, helt uten kjøtt!

Denne teksten er en del av en serie. Les Flyt Frems tidligere artikkel om Klimakur 2030 her


© 2020, Flyt Frem