Illustrasjonsbilde av grå bygninger og sykler i stål som står på rad i en bygate tatt av Alexey Topolyanskiy fra Unsplash

Hvordan bør arkitekturen se ut, og hvem skal den være for?

22. april 2021

I løpet av de siste få ukene har “Arkitekturoppgjøret Norge” markert seg tydelig på sosiale medier. Personene bak kontoen på Instagram tar et oppgjør med det de mener er en problematisk trend innen arkitektur, og spesielt den modernistiske stilen. Hvorfor bygges det grå, kjedelige blokker når man kan være mer kreativ og gjøre ting annerledes?

God arkitektur bør være noe som løfter frem byen. Det er ikke bare utseendet på nye bygninger som er problemet med dagens arkitektur-trend. Som initiativtaker av Instagramkontoen presiserer, er det stor mangel på demokrati når bygg skal reises. Det er som regel boligbyggernes behov som kommer først. For eksempel er det bare et fåtall aktører som står for utbyggingen av nye boliger i Oslo.

Jeg vil tørre å hevde at dagens utforming av arkitektur i Oslo er ensidig og tar lite hensyn til befolkningen. De få aktørene som står for utbyggingen av nye boliger i Oslo, tenker mer på profitt enn menneskene som skal bo der. Der aktørene har bygget nye “grønne” bydeler slik som i Hovinbyen, er det lagt mer vekt på at ting ser grønt ut enn at det faktisk er mulig å benytte seg av grøntområdene.

Dette er en av utfordringene ved å bygge kompakt med et miljøperspektiv i bakhodet, fordi man ikke tenker like mye på de sosiale aspektene.

Det er mulig å bygge modernistisk og likevel bygge fine bygninger. Målet bør ikke være å gjenopplive nyklassisistisk stil, men heller reise nye bygninger som ligner på eksisterende bygg i samme nabolag. Man bør etterstrebe nabolag som gir lys, føles trygge, og gir rom til å hygge seg i nærmiljøet. Det er viktig med mangfold i arkitekturen, og å bygge i forskjellige former og stiler, men vi trenger ikke å bygge så stort og så mye vi kan på kortest mulig tid.

Det er befolkningen som skal leve med arkitekturen og byrommet, og det burde blitt tatt mer hensyn til når det kommer til å bygge nytt.

Det er et problem at boligutbyggere fokuserer mer på maksimal fortjeneste, enn hvordan bygninger og byområder faktisk ser ut og oppleves av de som bor der. Arkitekturoppgjøret Norge tar opp en viktig og samfunnsaktuell debatt om arkitektur og byutvikling som definitivt burde diskuteres mer.

Kilder:
«Arkitekturopprøret Norge»: – Hvordan kunne vi la dette skje?, Nettavisen.no
Lave ambisjoner i Hovinbyen, Arkitektnytt.no