Vilt hav med en oljerigg i det fjerne

Skal Norge fase ut olja først?

1. juli 2020

For at vi skal nå klimamålene våre er vi nødt til å fase ut olje, kull og gass til fordel for fornybar energi. Mange land har tjent seg rike på olje, og er i større eller mindre grad avhengig av inntektene det gir til landet. Men hvem skal fase ut olje først, dersom ingen har lyst?

En studie gjort av Greg Muttitt ved UCL Energy Institute tar for seg hvilke land som er best egnet til å fase ut oljeproduksjonen først. Han kommer frem til at det er Norge som er best rustet til dette. Muttitt begrunner dette med at Norge har en bred og mangfoldig økonomi som kan omstille arbeiderne i oljesektoren, inn i nye, fornybare jobber. I tillegg til en stabil økonomi, har Norge et godt velferdssystem som andre land bare kan drømme om. Studien fokuserer også på graden av oljeavhengighet i de ulike landene. I Norge kommer rundt 10 % av offentlige inntekter fra olje, mens Irak ligger tallet på rundt 85 %. Norge har da mye lettere for å omstille seg enn det Irak har.

Alle land skal selvfølgelig omstille seg, selv om noen land er mye mer avhengig av oljeinntekter enn andre. Allerede innen 2050 er mesteparten av olje, kull og gass nødt til å bli liggende i bakken – til fordel for fornybare ressurser – dersom vi skal klare 1,5-gradersmålet. Konsekvensene av å ikke nå dette målet er katastrofale, og det er viktig at vi handler så fort som mulig dersom vi skal klare målet.

Da må noen av landene starte denne omstillingen, selv om det kan virke utfordrende.

Koronakrisen - en mulighet for å omstille økonomien

Studien peker på koronakrisa som en mulighet for å omstille økonomien, nettopp fordi fossilt brennstoff ikke er en sikker framtid. Siden omstilling fra fossilt til fornybart før eller siden må skje uansett, mener Muttitt og andre forskere at det er bedre om den skjer nå. Koronakrisa og økonomiske kriser gjør at man kanskje får øynene opp for viktigheten av klimakrisa også.

I tillegg til at Norge har en økonomi og et velferdssystem som gjør en omstilling enklere, er det en annen faktor som også er viktig:

Fordi Norge har tjent seg rike på olje, har vi et moralsk ansvar med tanke på utslippene som følger denne produksjonen.

Vi vet at klimaendringene kommer til å ramme fattige land hardest, så når et land som Norge har tjent seg rike på å skape disse klimaendringene, er det rettferdig at Norge tar på seg en ledende rolle for å betale og ta ansvar for denne overgangen, mener forskerne.